Yürütücü Fonksiyonlar2019-01-10T09:26:56+00:00

Yürütücü Fonksiyonlar

Bilişssel Beceri ve Kabiliyetler

İnsan Beyni

Beyin nedir? Beyin nedir? Beyin, Merkezi Sinir Sistemimiz'in (CNS) [...]

Algı Nedir?

Algı Farkına varmadan sorumlu kabiliyet Algı nedir? Algı, duyularımızın aldığı [...]

Yürütücü Fonksiyonlar nedir?

Yürütücü fonksiyonlar davranışlarınızı kontrol etmek ve düzenlemek için gerekli olan bilişsel beceriler dizidir. Yürütücü fonksiyonlar bir eylem planını kurma, yürütme, denetleme, düzeltme ve gerçekleştirmeye olanak sağlar. Bu bilişsel fonksiyonlar dizisi gündelik yaşantımızın bir parçasını oluşturur ve günlük eylemlerimizin başarılı ve etkili bir biçimde üstesinden gelmemize yardım eder. Yürütücü Fonksiyonlar terimi ilk olarak 1982 yılında Muriel Lezak tarafından öne sürülmüştü.

Bu tip bilişsel beceriler genellikle beynin prefrontal yapıları tarafından şekillendirilir. Prefrontal dorsolateral korteks, prefrontal ventromedial korteks, prefrontal orbitofrontal korteks ve ön singülat korteks yürütücü fonksiyonlarla en alakalı beyin alanlardır. Son yıllardaki bilimsel gelişmelerle, bilişsel fonksiyonları değerlendirerek bu yapıların işlevsel bütünlüğüne dair bir tahminde bulunabilirsiniz. Bilişsel fonksiyonlar pratik ve bilişsel antrenmanla çalıştırılabilir ve geliştirilebilir.

Yürütücü fonksiyonlarımızı oluşturan bilişsel beceriler hangileridir?

Yürütücü fonksiyon örnekleri

  • Yürütücü fonksiyonlar organizasyon, planlama, problem çözme, karar verme ya da veri işleme gerektiren işlerin neredeyse tamamında önemli bir rol oynar. Bir mağazada çalışmaktan açık kalp ameliyatına kadar her iş bu bilişsel becerilerin tamamını kullanır.
  • Yürütücü fonksiyonlar ders çalışırken de önemli rol oynar çünkü bunlar sayesinde dikkat kontrol edilebilir ve derse konsantre olunur ve sınav için notlar alınabilir.
  • Yola çıkmaya hazırlanırken, beklenmedik bir şey olduğunda ve hızlı bir karar alman gerektiğinde ya da duruma uygun olmayan bir eylemi durudurman gerektiğinde bu yürütücü fonksiyonları kullanırsın.
  • Yürütücü fonksiyonlar planları etkili ve başarılı bir biçimde organize ederken, işleri yürütürken, beklenmedik bir değişme uyum sağlarken (otobanda inşaat yapıyorsan) ve gündelik hayatında karşılaştığın birçok aktivite için önemlidir.

Diseksekütif Sendrom ve yürütücü fonksiyon problemleriyle bağlantılı diğer bozukluklar

Prefrontal yapıların hasar alması diğer promblemlerin yanısıra anosognozi (kendinin farkında olma eksikliği), irade yitimi (motivasyon kaybı), eylem ve duyguları sıralama güçlüğü,bilişsel katılığa, vb. sebep olabilir. Yürütücü fonksiyonlarda bir problem bilişsel süreçlerin doğru biçimde düzenlenmesini de engelleyebilir. Zayıf yürütücü fonksiyonlar gündelik eylemlerin tamamlanmasını zorlaştırabilir.

Zayıf bilişsel fonksiyonlarla bağlantılı en bilindik sendrom Diseksekutif sendrom veya frontal sendromdur. Bu sendrom sen belirgin özelliği motivasyon, akıcılık, esneklik, kendini düzenleme, planlama ve karar verme gibi çok çeşitli bilişsel becerilerdir. Bu, çevreye uyum sağlayamayan düzensiz davranışa yol açar ve kişilik, ruh hali değişimlerine sebep olur. Bu sendrom dorsolateral kortekste felçpugilistik demanstümörler, veya Pick’s Hastalığı gibi nörolojik dejeneratif hastalıklardankaymaklı beyin hasarına yol açabilir. Gündelik hayattakki önemine bakacak olursak, diseksekutif sendromu değerlendirmesinin yapılması çok önemlidir.

Prefronral hasar, diseksekutif sendromun yanısıra orbitofrontal sendrom (ciddi vakalarda orbitofrontal korteksin aldığı hasar yüzünden belirgin kişilik değişimine yol açabilir), mesiyal frontal sendrom (daha çok hem davranış hem duyarsız motivasyon yanısıra ileşimsel girişim eksikliği)gibi farklı problemlere sebep olabilir.

DisleksidiskalkuliDikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) veya şizofrenivakalarında olduğu gibi bazı insanlar herhangi bir beyin hasarına uğramadan da bilişsel fonksiyon sorunları yaşayabilirler.

Bilişsel fonksiyonlar nasıl ölçülür ve değerlendirilir?

Yürütücü fonksiyonlar gündelik hayatımızda birçok aktiviyeti doğru ve etkili biçimde yapabilmemizi sağlar, işte bu yüzden yürütücü fonksiyonları değerlendirmek günlük hayatı çok sayıda alanda geliştirmeye yardımcı olur. Akademik Alanlar: Bir öğrencinin sınıftaki davranılarını kontrol ederken, ya da öğrendiği bilgileri düzenlerken sorun yaşayıp yaşamayacağını bilmek için. Klinik alanlar: Bir hastanın dürtüleri veya duygusal hallerine duruma göre adapte edip edemeyeceğini bilmek için. Profesyonel alanlar: Bir çalışanın problemleri çözüp çözemeyeceği ve gerektiğinde kararlar alıp alamayacağını bilmek için.

Tam bir nöropsikolojik değerlendirme dizisiyle, yürütücü fonksiyoları oluşturan beceriler gibi farklı bilişsel becerileri etkili ve doğru bir biçimde değerlendirebiliriz. Norofix, ketleme, planlama, yön değiştirme, güncelleme ve işler bellek gibi yürütücü fonksiyoları oluşturan bilişsel becerileri değerlendirme içn çok sayıda profesyonel araca sahip. Norofix’in bu bilişel becerileri ölçmek için kullandığı testler klasik NEPSY testi, Bellek Hastası Rolü Yapma Testi, Wisconsin Kart Sıralama Testi, Stroop Testi, Dikkatin Değişkenleri Testi, Devamlı Performans Testi, Hooper Görsel Organizasyon Testi, Wechsler Bellek Ölçeği ve Towerof London testi üzerine kuruludur. Yürütücü fonksiyoların yanısıra bu testler ayrıca tepki verme süresi, görsel algı, uzaysal algı, adlandırma, bağlamsal bellek, görsel kısa süreli bellek, işitsel kısa süreli bellek, kısa süreli bellek, farkına varma, işleme hızı, görsel tarama, el-göz koordinasyonu ve bölünmüş dikkati de ölçer.

Bilişsel fonksiyonlar nasıl geliştirilir?

Yürütücü fonksiyonlar dahil her bilişsel kabiliyet çalıştırılabilir ve geliştirilebilir. Norofix bunu yapmanıza profesyonel bir araçla yardımcı olur.

Nöroplastisite, sözel olmayan bellek ve diğer bilişsel becerileri rehabilitate etme ve geliştirmenin temelini oluşturur. Norofix  sözel olmayan bellek ve diğer fonksiyonlardaki eksiklikleri iyileştirmeye yardım etmesi için bir dizi klinik egzersiz geliştirdi. Tıpkı kaslarımız gibi, beyin ve onun bağlantıları da güçlenmek ve daha iyi işlemek için kullanılmaya ve zorlanmaya ihtiyaç duyar. Eğer bilişsel fonksiyonlara sık sık egzersiz yaptırırsanız beyin bağlantıları ve onun yapıları da daha güçlenecektir.

Norofix  sinaptik esneklik ne nörojenez alanında uzmanlaşmış profesyonellerden oluşan ekibi sayesinde her bir kullanıcının ihtiyaçlarına uygun kişiye özel bilişsel stimülasyon programınıyaratmak mümkün olmuştur. Bu program sözel olmayan bellek ve diğer önemli bilişsel fonksiyonların bir değerlendirmesiyle başlar. Bu değerlendirmeden alınan sonuçlarla Norofix , kullanıcının yürütücü fonksiyonları ve başlangıç değerlendirmesinde ortalamanın altında skor yapan diğer bilişse becerilerini çalıştırmak için otomatik olarak kişiye özel bir antrenman programı oluşuturur.

Yürütücü fonksiyonları geliştirmenin tek yolu düzenli ve zorlayıcı bir bilişsel stimülasyondur. Norofix  bu bilişsel fonksiyonları en iyi seviyeye çekmeye yardım etmek için değerlendirme ve rehabilitasyon araçlarına sahiptir.

Bilişsel Beceriler:

Adlandırma
Bilişsel Esneklik
Görüş Alanı
Farkına Varma
İşitsel Algı
Ketleme
Sözel Olmayan Bellek
Tepki Verme Süresi
Uzaysal Algı
Tahmin
Güncelleme
Görsel Tarama
İşitsel bellek
Kısa Süreli Bellek
Gürüş Alanı Genişliği
Yön Değiştirme
Bağlamsal Bellek
Bölünmüş Dikkat
El-Göz Koordinasyonu
Görsel Algı
Görsel Kısa Süreli Bellek
İşlem Hızı
İşler Bellek
Odaklanmış Dikkat
Planlama

New Courses

Contact Info

1600 Amphitheatre Parkway New York WC1 1BA

Phone: 1.800.458.556 / 1.800.532.2112

Fax: 458 761-9562

Web: ThemeFusion

Recent Posts