Tahmin2019-01-10T09:38:12+00:00

Tahmin

Bilişssel Beceri ve Kabiliyetler

İnsan Beyni

Beyin nedir? Beyin nedir? Beyin, Merkezi Sinir Sistemimiz'in (CNS) [...]

Algı Nedir?

Algı Farkına varmadan sorumlu kabiliyet Algı nedir? Algı, duyularımızın aldığı [...]

Tahmin nedir?

Tahmin en önemli nöropsikolojik fonksiyonlardan biridir, çünkü günlük aktivitelemizin çoğı hız, mesafe veya zaman tahmin becerimize bağlıdır. Tahmin, başka bir çözüm yolu olmadığında öngörmemize ya da bir tepki geliştirmemize olanak tanıyan zihinsel süreç olara düşünülebilir .

Tahmin bir nesnenin mevcut hız, mesafe ve zamanı baz alınarak gelecekteki konumunu öngörmemize olanak tanır. Beyin görmekte olduğumuzu öngörür ve ne olacağı hakkında hızlıca karar verir, bu sayede çabucak ve dikkatlice tepki vermemiz mümkün olur.

Tahmin becerimizi algısal düşünce süreçlerinde kullanırız. Beyin çevrenizden hangi bilgiyi işleme alacağına karar verdikten sonra, mesafe, hız, vb. detayları değerlendirir ve tahmin eder. Aldığın bilgiyi doğru işlemek ve doğru bir tahminde bulunabilmek için geçmiş tecrübeleri tam da o durumda nelere olabileceğına dair referans olarak kullanman gerekir. Gerçek hayatta daha önce oluşmuş durumları kullanmak, gelecekte olabilecekler hakkında daha bilinçli tahminler yapmaya yardım eder.

Bu beceri öğrenme süreçlerinde kullandığımız “mikrostratejilerden” biri olarak kabul edilir, bilişsel bakışaçısından çok önemli olmasının sebeplerinden birisi de budur.

  • Mesafe Tahmini:Mesafe tahmini bir nesnenin mevcut uzaklığı baz alınarak gelecektek konumunu tahmin etme kabiliyetidir, ve bu kabiliyet sayesinde insanlara veya eşyalara çarpmadan gündelik yaşantı aktivitelemizi yapabiliriz.
  • Hız Tahmini:Hız tahmini bir nesnenin mevcut hızı baz alınarak gelecekteki konumunu tahmin etme becerisidir. Bu beceri yaşam boyunca hareket etmemize ve engeller ve kazalardan sakınmamıza olanak tanır.
  • Hareket Tahmini:Nesnenin hareketini öngörebilme kabiliyetidir.
  • Zaman Tahmini:İki olay arasındaki süreyi hesaplayabilme kabiliyetidir.

Tahmin Örnekleri

  • Araba kullanmak trafiğin hızını, arabalar arasındaki mesafeyi, durman için gerekli zamanı, vs. tahmin etmeni gerektirir. Hızlı, güvenli kararlar almak tahmin becerisini gerektirir.
  • Herhangi bir konu hakkında bir yargıya varmak, bir çuval pirinç kaç kilo, ya da bir kilo elmada kaç adet elma vardır.
  • Gelişmiş tahmin becerileri spor yaparken çok önemlidir. Topun sana ne hızda geldiğini, sana ulaşmasının ne kadar süreceğini, ne ağırlıkta olduğunu tahmin edebilmelisin.
  • Kalabalık bir caddede yürürken, insanlarla arandaki mesafeyi tahmin edebilmelisin. Eğer önündeki birini geçmeyi planlıyorsa, karşıdan gelen birine çarpmamak için ne kadar süre hızlanman gerektiğini hesaplayabilmelisin.

Zayıf tahmin becerisiyle alakalı güçlükler ya da bozukluklar

Çok sayıda mental bozuklukta tahmin becerisinde bozulma ya da fonksiyon bozukluğu görülür. Zayıf tahmin becerisi frontal lobta hasarla alakalı olabilir.

Alkol, esrar ve diğer uyuşturucu maddeler hız, zaman ve mesafe doğru olarak tahmin etme becerimizi etkileyebilir ve işte bu yüzden uyuşturucuların etkisi altındayken araba kullanmak tehkileli ve hatta yaşamı tehdit eden bir hal alabilir.

Tahmin becerisini nasıl ölçebilirsin?

Tahmin becerisini motor perspektif görevleri yerine getirmek gibi çok sayıda farklı aktivitede kullanırız. Bir kimsenin tahmin kabiliyetini seviyesini bilmek şoförler, hava trafik kontrolörleri, sporcular, vb. yanısıra bazı tıp alanları için de çok önemli olabilir.

Eksiksik bir nöropsikolojik değerlendirme ile tahmin, kısa süreli bellek, planlama, vb. birçok bilişsel beceriyi hızlıca ve dikkatlice ölçebileceksin

Norofix, kullanıcının hız, mesafe, zamanı, vb. tahmin becerisini değerlendirmek için çok sayıda doğruluğu kanıtlamış görev kullanır.

Tahmin becerisini nasıl geliştirebilirsin?

Diğer birçok bilişsel kabiliyet gibi, Norofix tahminde bulunma kabiliyetini çalıştırmana ve geliştirmene yardımcı araçlara sahip.

Norofix ‘ten klinik bilişsel stimülasyon egzersizleri bellek, planlama ve tahmin gibi beyin fonksiyonlarına yardımcı olur. Nöroplastisite çalışmaları bize göstermiştir ki, belli nöral devreleri ne kadar çok kullanırsak o kadar güçlenirler. Bu, Norofix antrenman programının temelini oluşturur ve tahminde kullanılan nöral devrelre uygulandığında, gelecek olay ve konuöları tahin etme becerimizi çalıştırmak ve geliştirmek için çabalayabiliriz.

Norofix ‘ten bilişsel stimülasyon programı sinaptik esneklik ve nörojenez süreçler üzerinde çalışan bir, bilim insanı, nörolog ve bilişsel psikolog ekibi tarafından tasarlandı. Patentli bilişsel stimülasyon sistemi tahmin, planlama, bellek, ve çok sayıda önemli bilişsel beceriyi kusursuz olarak değerlendirir. Program bu sonuçlarla otomatik olarak kullanıcının en zayıf becerilenen yoğunlaşan eksiksiz bir beyin antrenman programı sunar.

Tahminle alakalı bilişsel süreçleri canlandırmak ve geliştirmenin anahtarı istikrarlı ve gayretli çalışmadır. Norofix dünay çapında tıp ve bilim topluluklarınca kullanılmakta.

Bilişsel Beceriler:

Adlandırma
Bilişsel Esneklik
Görüş Alanı
Farkına Varma
İşitsel Algı
Ketleme
Sözel Olmayan Bellek
Tepki Verme Süresi
Uzaysal Algı
Tahmin
Güncelleme
Görsel Tarama
İşitsel bellek
Kısa Süreli Bellek
Gürüş Alanı
Bağlamsal Bellek
Bölünmüş Dikkat
El-Göz Koordinasyonu
Görsel Algı
Görsel Kısa Süreli Bellek
İşlem Hızı
İşler Bellek
Odaklanmış Dikkat
Planlama

New Courses

Contact Info

1600 Amphitheatre Parkway New York WC1 1BA

Phone: 1.800.458.556 / 1.800.532.2112

Fax: 458 761-9562

Web: ThemeFusion

Recent Posts