Sözel Olmayan Bellek2019-01-10T09:32:45+00:00

Sözel Olmayan Bellek

Bilişssel Beceri ve Kabiliyetler

İnsan Beyni

Beyin nedir? Beyin nedir? Beyin, Merkezi Sinir Sistemimiz'in (CNS) [...]

Algı Nedir?

Algı Farkına varmadan sorumlu kabiliyet Algı nedir? Algı, duyularımızın aldığı [...]

Sözel Olmayan Bellek nedir?

Sözel olmayan bellek sima, şekil, resim, şarkı, ses, koku, tat ve hisler hakkındaki bilgileri kodlma, depolama ve geri çağırabilme kabiliyetidir. Sözel olmayan bellek sayesinde sözcük içermeyen içerikleri (ne yazılı ne sözlü) muhafaza etmek ve hatırlamak mümkün olur. Bu önemli beceriyi gündelik yaşantımızda sayısız eylem için kullanırız.Bilişsel becerileri zorlamak ve çalıştırmak sözel olmayan belleğini geliştirmene yardımcı olabilir.

Belleğin bölümleri

  • Ezberlediğin bilginin türüne göre bellek şu bölümlere ayrılabilir: Sözel bellek (eğer bilgi sözlü ya da yazılı kelimelerden oluşuyorsa) ve Sözel olmayan bellek (eğer bilgi yazılı ya da sözlü kelimelerden oluşmuyorsa).
  • Ezberlediğimiz bilginin ne kadar süre belleğimizde kaldığına ve tabi kaldığı işlemlerin türüne bağlı olarak şu bölümlere ayrılabilir: Duyusal bellek, Kısa süreli bellekİşler bellekya da Uzun süreli bellek.
  • Bilgiyi nasıl algıladığımıza bağlı olarak bellek şu bölümlere ayrılabilir:Görsel ve Uzaysal Kısa Süreli bellekİşitsel bellek (hearing), Haptik bellek (dokunma), Koku alma belleği ve Tat alma belleği.

Sözel olmayan bellek örnekleri

  • Sözel olmayan bellek mimarlık, tasarım, müzisyenlik ya da diğer sanat dalları, eleştirmenlik, gastronomi, vb. çok sayıda kariyer dalı için önemlidir.
  • Öğrenciler bir haritayı hatırlamak, bir resim çizmek ya da teknik bir taslak çizmek için sözel olmayan belleği gündelik olarak kullanırlar. Küçük çocukların da dokunma yoluyla öğrenmelerine yardımcı olması için sınıflarında farklı dokular bulundurulur.
  • Yeni bir restoran ya da bir arkadaşın evinde nasıl gidileceğini hatırlarken de sözel ollamayan belleği kullanırsın. Bu tür durumlarda karşılaşılan en yaygın problem rotayı doğru takip etmemek ya da sollama yapılabilir işaretini görüp görmediğini hatırlayamamaktır.
  • Sözel olmayan belleği ayrıca bir melodiyi, bir kimsenin yüzünü ya da belli bir kokuyu hatırlamak gibi gündelik hayat işlerinde kullanırız.

Zayıf sözel olmayan bellekle alakalı problem ve bozukluklar

Bir simayı, bir yere gitmek için yön tarifini ya da bir arkadaşın evinin ayrıntılarını hatırlamakta zorlanmak tamamen normaldir ve mutlaka bir sözel bellek problemi olduğuna işaret etmez. Zayıf sözel olmayan bellek evinin nerde olduğu ya da en yakın arkadaşının nasıl göründüğü gibi en tanıdık sözel olmayan uyarıcıları dahi hatırlamakta güçlük çektiğinde belirginleşir. Sözel olmayan bellekte oluşacak bir sorun gündelik hayatta çok sayıda sonuç doğurabilir.

Sözel olmayan bellek Alzheimer Hastalığı ve diğer tip demans hastalıkları kaynaklı bozulmaya uğrayabilir. Ayrıca depresyon sahibi bireylerde sözel olmayan belleği gerektiren işleri yaparken performans gerilemesi gözlenebilir. Felç veya pugilistik demans kaynaklı beyin hasarı da sözel olmayan bellekte bozulmalara yol açabilir.

Sözel olmayan bellek nasıl ölçülür ve değerlendirilir?

Sözel olmayan bellek sayesinde gündelik hayatımızdaki birçok eylemi hızlı ve başarılı bir şekilde yapmamız mümkün olur, işte bu yüzden hayatımızın farklı alanları için faydalı olabilir. Akademik alanlar: Bir öğrencinin belli bir bilgiyi hatırlarken ya da dersleri geçerken sorun yaşayıp yaşayamayacağını bilmek için. Klinik alanlar: Bir hastanın ilaçlarını hatırlamakta, arakadaşlarını ya da aile fertlerini tanımakta veya gündelik hayatla başetmekte zorlanıp zorlanmayacağını anlamak için. Profesyonel alanlar: Bir mimarın plan ve projeleri yönetmekte ya da bir sürücünün işini iyi yapmakta zorlanıp zorlanmayacağını bilmek için.

Tam bir nöropsikolojik değerlendirme dizisiyle, sözel olmayan bellek gibi farklı bilişsel becerileri etkili ve doğru bir biçimde değerlendirebiliriz.Norofix, ketleme, planlama, yön değiştirme, güncelleme ve işler bellek gibi yürütücü fonksiyonlarımızı oluşturan bilişse becerileri değerlendirmek için çok sayıda profesyonel teste sahiptir. Norofix’in bu bilişsel becerileri ölçmek için kullandığı testler klasik NEPSY testi ve Bellek Hastası Rolü Yapma Testi üzerine kurulmuştur. Testler sözel olmayan belleğin yanında tepki verme süresi, işler bellek, görsel algı, adlandırma, bağlamsal bellek, güncelleme, görsel bellek, farkına varma ve işleme hızını da ölçer.

Sözel olmayan bellek nasıl rehabilite edilir ya da geliştirilir?

Sözel olmayan bellek dahil her bilişsel kabiliyet çalıştırılabilir ve geliştirilebilir. Norofix bunu yapmanıza profesyonel bir araçla yardımcı olur.

Nöroplastisite, sözel olmayan bellek ve diğer bilişsel becerileri rehabilitate etme ve geliştirmenin temelini oluşturur. Norofix sözel olmayan bellek ve diğer fonksiyonlardaki eksiklikleri iyileştirmeye yardım etmesi için bir dizi klinik egzersiz geliştirdi. Tıpkı kaslarımız gibi, beyin ve onun bağlantıları da güçlenmek ve daha iyi işlemek için kullanılmaya ve zorlanmaya ihtiyaç duyar. Eğer bilişsel fonksiyonlara sık sık egzersiz yaptırırsanız beyin bağlantıları ve onun yapıları da daha güçlenecektir.

Norofix sinaptik esneklik ne nörojenez alanında uzmanlaşmış profesyonellerden oluşan ekibi sayesinde her bir kullanıcının ihtiyaçlarına uygun kişiye özel bilişsel stimülasyon programını geliştirmek mümkün olmuştur. Bu program sözel olmayan bellek ve diğer önemli bilişsel fonksiyonların bir değerlendirmesiyle başlar. Bu değerlendirmeden alınan sonuçlarla Norofix, kullanıcının yürütücü fonksiyonları ve başlangıç değerlendirmesinde ortalamanın altında skor yapan diğer bilişse becerilerini çalıştırmak için otomatik olarak kişiye özel bir antrenman programı oluşuturur.

Yürütücü fonksiyonları geliştirmenin tek yolu düzenli ve zorlayıcı bir bilişsel stimülasyondur. Norofix bu bilişsel fonksiyonları en iyi seviyeye çekmeye yardım etmek için değerlendirme ve rehabilitasyon araçlarına sahiptir.

Bilişsel Beceriler:

Adlandırma
Bilişsel Esneklik
Görüş Alanı
Farkına Varma
İşitsel Algı
Ketleme
Sözel Olmayan Bellek
Tepki Verme Süresi
Uzaysal Algı
Tahmin
Güncelleme
Görsel Tarama
İşitsel bellek
Kısa Süreli Bellek
Gürüş Alanı
Bağlamsal Bellek
Bölünmüş Dikkat
El-Göz Koordinasyonu
Görsel Algı
Görsel Kısa Süreli Bellek
İşlem Hızı
İşler Bellek
Odaklanmış Dikkat
Planlama

New Courses

Contact Info

1600 Amphitheatre Parkway New York WC1 1BA

Phone: 1.800.458.556 / 1.800.532.2112

Fax: 458 761-9562

Web: ThemeFusion

Recent Posts