Planlama2019-01-10T09:31:10+00:00

Planlama

Bilişssel Beceri ve Kabiliyetler

İnsan Beyni

Beyin nedir? Beyin nedir? Beyin, Merkezi Sinir Sistemimiz'in (CNS) [...]

Algı Nedir?

Algı Farkına varmadan sorumlu kabiliyet Algı nedir? Algı, duyularımızın aldığı [...]

Planlama nedir?

Planlama yürütücü fonksiyolarımızın bir parçasını oluşturan önemli bir bilişsel beceridir. Planlama “gelecek hakkında düşünme” kabiliyeti ya da belli bir hedefe ulaşmak için zihinsel olarak doğru yolu öngörme olarak tanımlanabilir.

Planlama bir hedefe ulaşmak için gerekli eylemleri seçmemize, doğru sıralamaya karar vermemize, her bir görevi doğru bilişsel kaynağa yönelendirmemize ve bir eylem planı oluşturmamıza imkan veren zihinsel süreçtir.

Her ne kadar planlama herkesin sahip olduğu bir kabiliyet olsa da bazı insanlar bunu farklı yolda yaparlar. Bu yürütücü fonksiyon beyin esnekliği ya da nöroplastisite, miyelinleşme, yeni yollar ya da sinaptik bağlantılar oluşturma, vs. gibi elementlere bağlıdır. Etkili bir şekilde planlama yapmak için gerekli bilgiye ihitiyacın vardır, ama aynı zamanda tüm bu verilerin zihinsel olarak doğru bir sentezini yapabilmelisin.

Planlama kabiliyetinde bozulma ya da değişme bazı şeyler zorlaştırır, örneğin; bir etkinlik ya da eylemi düzenleme, alışveriş yapma, talimatları takip etme, bir görevi tamamlama, okul çantasını hazırlama, vb.

Neysek ki planlamada kullanılan mental süreçler (hedef oluşturma, planlar yapma,vs.) bilişsel stimülasyon ve sağlıklı bir yaşam tarzıyla çalıştırılabilir ve geliştitilebilir. Norofix’te planlayıcı yürütücü fonksiyolarını çalıştırmana yardımcı olarak en iyi araçlara sahibiz.

Planlama örnekleri – Zayıf planlama kabiliyetine sahip insanların özellikleri

Gündelik hayatımızda planlamayı kullanmamıza bazı örneklerBir seyahat planlamak, market alışveriş litesi yapmak, yemek pişirmek, ödev yapmak ya da okul çantasını hazırlamak, odanı temizleme, vs.

Planlama kabiliyetinde yetersizlik gösteren yetişkinler ve çocuklar bir göreve nasıl başlanacağını ya da bir projeyi zihinsel olarak planlamayı bilme konusunda zorluklaryaşarlar. Bu kişilerin için bir görevi daha küçük ve başedilebilir parçalara bölmeye çalışırken bitkin düşmesi normaldir. Bir fikri ya da asıl amacı anlarken de zorluk çekmeleri olasıdır. Planlama becerisi zayıf olan kimselerin şu semptomlar ya da özellikler taşıyabilirler.:

 • Karar verirken zorlanmak
 • Eylemlerinin sonuçlarını öngörürken zorluklar yaşamak
 • UBelli bir görevi bitirmenib ne kadar süreceğini hesaplayamama
 • Bir görevi yaparken öncelik ve önem sıralasını belirlemede sıkıntı yaşamak
 • Dikattin kolayca dağılması ve unutkanlık
 • Düşük üretkenlik ya yaratıcılık sahibi olma eğilimi
 • Görevleri hızlı ve dikkatsizce ya da yavaş ve eksik yapabilir
 • Tek seferde iki işi düşünme ya da yapmada zorluk yaşama
 • Sürprizler ya da beklenmedik sorunlarda zorluk çekmek
 • Bir aktiviteden diğerine geçmek diğer insanlardan daha uzun sürer

Planlama yoksunluklarıyla alakalı bozukluklar ya da patalojiler

Farklı zihinsel hastalıklar ya da nörolojik patalojiler bir kimsenin planlama kabiliyetindeki değişimler ya da yoksunluklarla ya da eksik yürütücü fonksiyolarda nitelenir. Norofix sayesinde uzmanlar bu bilişsel eksiklikleri tanımlayabilir ve doğru olarak ölçebilirler. Nöropsikolojik değerlendirme, uzman kişiye belli patalojileri tanıma ve anlama, ve etkili bir teşhis koyma konusunda yardımcı bir araçtır .

Planlama kabiliyetinin yokluğu ya da eksikliğine frontal lob bozukluklarınında tipik olarak rastlanır (özellikle prefrontal dorsolateral alanı etkileyen bozukluklarda). Planlama, organizasyon, ezber, zaman yönetimi, ve esnek düşünme gerektiren tüm görevler, planlama kabiliyetleri eksik kimseler için zorlyacı olacaktır.

“Diseksekütif Sendrom” terimi bazı hastalarda operatif stratejileri yerine getirirken, bir göreve konsantre olurken ve onu tamamlarkan kendini gösteren zorluklar için kullanırlır. Bir kimsenin planlama becerisindeki bozulmalarla alakalı belli bir pataloji ya da bozukluğu nasıl bulabileceğimizi göreceksiniz:

 • Beyin tümörü
 • Kafa travması (Travmatik Beyin Yaralanması)
 • Parkinson Hastalığı
 • Multipl Skleroz
 • Tourette Sendromu
 • Schizophrenia
 • Obsesif-Kompulsif Bozukluk (OCD)
 • Otizm (ASD)
 • Disleksi
 • Diskalkuli
 • DEHB (Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu)
 • FAS (Fetal Alkol Sendromu)

Planlama becerisini değerlendirmek için araçlar ya da testler – Bozuklukları nasıl bulursun?

Nöropsikolojik değerlendirme, aracalığıyla Norofix, yürütücü fonksiyolar ve aralarında planlamanın da bulunduğu diğer beyin fonksiyolarıyla alakalı çok sayıda bilişsel beceriyi etkili ve doğru biçimde değerlendirir. Bu becerilerin tümü Tel Aviv Üniversitesi(Tel Aviv, Sackler School of Medicine) gibi üniversitelerin çalışmalarınca düzenlenmiş ve bilimsel olarak onaylanmıştır.

Planlama becerisini değerlendirmek için TOL: Tower of London, Shallice (1982) gibi klasik testlerin temel alındığı iki özel görev kullanıyoruz. Bu görevler kullanıcının bir göreve nasıl yaklaşacağını ve ne yapaması gerektiğini öngöreceğini değerlendirmekren sorumludur. Planlama ve karar vermeden sorumlu beyin bölgesi ventrolateral frontal korteks olarak bilinir ve karmaşık düşünceler ve karar verme, hedef belirleme, zaman yönetimi, bilişsel eylemler ve öz kontrolü kontrol eder. Bilişsel alanları değerlendirmek planlamanın önemli özelliklerini ve kullanıcının her bir görevde planlamayı kullanma kabiliyetini belirlemeye yardım eder. Planlamanın yanısıra bu görevler uzaysal algı, görsel kısa süreli bellek ve görsel tarama gibi görevleri de değerlendirir.

Bilişsel Konsantraston Testi VISMEN-PLAN Wechsler Bellek Ölçeği (WSM), klasik Bellek Hastası Rolü Yapma (TOMM) testi, ve klasik Tower of London testinden doğrudan ve dolaylı sayılardan esinlemiştir ve her biri yürütücü fonksiyolarda kullanılan farklı bilişsel becerileri ölçer. Bu görev kullanıcının organizasyon, yapılandırma, dikkat ve sistemleştirmesinin temel bir bilişsel takibinin yapılmasına olanak verir.

Programlama Testi VIPER-PLAN, Tower of London (TOL) ve klasik Hooper Görsel Organizasyon Görevi (VOT)(1983) testini kullanmıştır. Bu testler uzman kişiye kullanıcının planlama ve organizasyon becerilerini tanımlamasında yardımcı olacaktır.

Planlama ve diğer yürütücü fonksiyoları nasıl iyileştirebilir ve geliştirebilirsin?

Tıpkı herhangi bir bilişseş beceri gibi planlama ve diğer tüm bilişsel fonksiyolarımız öğrenilebilir, çalıştırılabilir ve geliştirilebilir ve Norofix sana bunu basit ve profesyonel bir yolla yapmanda yardımcı olur.

Norofix klinik egzersizler dizisi kullanıcıya yürütücü fonksiyolarını ve planlama becerisini çalıştırma ve zihinsel antrenman imkanı sunuyor.. Beyin esnediği üzerine çalışarak artık biliyoruz ki nöral devreleri ne kadar çok kullanırsak o kadar güçlenirler. Aynı fikir mental planlamada için de uygulanabilir.

Norofix bilişsel stimülasyon programı sinaptik esneklik ve hücre doğumu üzerine çalışan bir nörolog ve bilişsel psikolog ekibi tarafından tasarlandı. Sistem, önce kullanıcının planlama ve yürütücü fonksiyon becerilerini değerlendiriyor ve sonuçlara bağlı olarak en çok geliştirmesi gereken bilişsel becerilere odaklı, planlama ya da diğer yürütücü fonksiyonlardan herhangi biri olabilir, kişiye özel kişiye otomatik tam bir beyin antrenman programı sunuyor.

Planlamada kullanılan bilişsel süreçleri canlandırmak için istikrarlı bir biçimde çalışmalısınız. Bilimsel topluluklar ve tıp merkezleri hastanın bilişsel kabilitelerini değerlendirmek ve çalıştırmak için Norofix kullanıyor.

Norofix klinik egzersizler dizisi kullanıcının bilişsel profilini geliştirir ve en zayıf bilişsel alanları yeniden düzenleyen ve iyileştiren yeni sinapsisler ve nöral devreler yaratarak nöroplastisiteye yardım eder.

Bilişsel Beceriler:

Adlandırma
Bilişsel Esneklik
Görüş Alanı
Farkına Varma
İşitsel Algı
Ketleme
Sözel Olmayan Bellek
Tepki Verme Süresi
Uzaysal Algı
Tahmin
Güncelleme
Görsel Tarama
İşitsel bellek
Kısa Süreli Bellek
Gürüş Alanı
Bağlamsal Bellek
Bölünmüş Dikkat
El-Göz Koordinasyonu
Görsel Algı
Görsel Kısa Süreli Bellek
İşlem Hızı
İşler Bellek
Odaklanmış Dikkat
Planlama

New Courses

Contact Info

1600 Amphitheatre Parkway New York WC1 1BA

Phone: 1.800.458.556 / 1.800.532.2112

Fax: 458 761-9562

Web: ThemeFusion

Recent Posts