İşler Bellek2019-01-08T12:57:35+00:00

İşler Bellek

Bilişssel Beceri ve Kabiliyetler

İnsan Beyni

Beyin nedir? Beyin nedir? Beyin, Merkezi Sinir Sistemimiz'in (CNS) [...]

Algı Nedir?

Algı Farkına varmadan sorumlu kabiliyet Algı nedir? Algı, duyularımızın aldığı [...]

İşler bellek nedir?

İşler bellek nedir? İşler bellek ya da operatif bellek geçici bilgiyi depolama ve işlememize ve dili anlama, okuma, öğrenme ya da akıl yürütme gibi karmaşık görevleri yerine getirmemize olanak veren süreçler dizisi olarak tanımlanabilir. İşler bellek bir çeşit kısa süreli bellektir.

Baddley ve Hitch modeline göre işler belleğin tanımı

İşler bellek, Baddley ve Hitch’e göre, içerisinde bilgi depolama ve işlemeyi bulunduran üç sistemden oluşur.

Merkezi yönetim sistemi: Nelere dikkatimizi verdiğimize ve bir eylemi gerçekleştimek için gerekli olan işlem sırasını nasıl organize edeceğimize karar veren bir denetleme sistem gibi çalışır.

Fonolojik döngü: Belleğimizdeki sözlü ve yazılı malzemeyi yönetmemize ve muhafaza etmemize olanak verir.

Görsel-uzaysal ajanda: Görsel bilgileri yönetmemize ve muhafaza etmemize olanak verir.

Epizodik Ara Bellek: seslendirme döngü, görsel-mekansal kopyalama, uzun süreli bellek ve algılsal girişten bilgileri uyumlu bir sıralamada bütünler.

İşler belleğin özellikleri:

  • Kapasitesi sınırlıdır. Tek seferde 5-9 parçasyı saklayabiliriz.
  • Aktiftir. Sadece bilgiyi depolamakla kalmaz, aynı zamanda bilgiyi işler ve şeklini değiştirir.
  • İçeriği sürekli olarak güncellenir.
  • Ayarlanması ise dorsolateral ön korteks tarafından yapılır.

İşler Bellek örnekleri

İşler Bellek belli bir görevi yaparken ihtiyacımız olan elementleri tutmamıza olanak veren kabiliyettir. İşler ya da operatif bellek sayesinde:

  • Birbirine yakın olan iki ya da daha fazla şeyi birleştirebiliriz. Örneğin, bir konuşma esnasında söylenen bilgiyi hatırlamak ve buna karşılık vermek.
  • Yeni bir kavramı daha önceki fikirlerle ilişkilendirebiliriz. Bir başka şeye dikkatimizi verirken
  • bilgiyi tutmamızaolanak tanır. Mesela, telefonda konuşurken yemeğin malzemelerini hazırlayabiliriz.

İşler ya da operatif belleğimizi günlük olarak çok sayıda işte kullanırız. Bir yere yazmadan önce ya da bir konuşmanın tam ortasındayken bir telefon numarasını hatırlamaya çalıştığımızda: biraz evvel ne söyleneni hatırlamamız, işlememiz ve kendi fikrimizi katarak buna karşılık vermemiz gerekir. Okulda notlar alırken: öğretmenin az önce ne söylediğini hatırlamalıyız ki böylece kendi kelimelerimizle notlar alabilelim. Markette ödeme için yeterince paramız olup olmadığını hesaplamak için matematik işlemleri yaptığımızda.

İşer bellekten etkilenen bozukluklar

İşler bellek karar vermenin ve yürütücü fonksiyonların düzgün bir biçimde çalışmasının vazgeçilmez bir parçasıdır. Bu yüzden işler bellek bozulması Diseksekütif Sendromlar ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ve disleksi gibi öğrenme bozukluklarında görülebilir. Şizofreni ve demans gibi diğer rahatsızlıkların da işler bellekle ilişkili olma eğilimi vardır.

İşler belleği nasıl ölçer ve değerlendirebilirsin?

İşler bellek gündelik işlerimizin çoğunda kullandığımız bir bilişsel beceridir. İşte bu yüzden işler belleğimizin seviyesini ölçmek ve anlamak çok sayıda farklı alan için faydalı olabilir. Örneğin bir çocuğun zihinden matematik ya da okumada ekstra zorluklar yaşayıp yaşamadığını anlamanıza olanak verdiği için akademik alanlar; bir tıp uzmanının hastanın kendi başına yaşayıp yaşayamayacağı ya da gündelik işlerinde yardıma ihtiyacı olup olmayacağını anlyabileceği için tıp alanı ve bir konuşma esnasında soruları hatırlamak, süreçten gerçirmek ve bunlara karşılık vermek ve yorumlar yapabilmek işler bellek sayesinde mümkün olduğundan uzmanlık alanları.

Norofix’in eksiksiz bilişsel değerlendirmesi ile işler bellek ve işlem hızı gibi farkı işlevleri kolayca ve etkili bir biçimde değerlendirebilirsin. Norofix ‘in işler belleği değerlendirmek için kullandığı testler Doğrudan ve Dolaylı Rakamlar Testi, Wechsler Bellek Ölçeği, Sürekli Performans Testi, Bellek Hastası Rolü Yapma Testi, Görsel Organizasyon Görevi ve Dikkatin Değişkenleri Testi üzerine kurulmuştur. Bu testler işler belleğin yanısıra kısa süreli işitsel bellek, kısa süreli bellek, tepki verme süresi, işlem hızı, farkına varma, görsel tarama ve uzaysal algıyı da ölçerler.

İşler belleği nasıl iyileştirebilir ya da geliştirebilirsin?

İşler bellek, tıpkı diğer bilişsel kabiliyetlerimiz gibi, çalıştırılabilir ve geliştirilebilir. Norofix buna profesyonel bir araçla olanak tanıyor.

İşer bellek rehabilitasyonu nöroplastisite üzerinde kurulmuştur. Norofix işler bellek ve diğer bilişsel fonksiyonlarla ilgili sorunları iyileştirmek ve geliştirmek için tasarlanmış bir dizi klinik egzersiz sunmaktadır. İşler belleği Norofix ‘in beyin antrenman programlarıyla kullanma bu bilişsel kabiliyette kullanıclan nöral bağlantıları geliştirmeye yardımcı olabilir. Bu şekilde işler belleği kullanırken daha iyi ve etkili olmak mümkün olabilir.

Norofix ‘in sinaptik plastisite ve nörojenez alanında uzman bilim ekibi her bir kullanıcının en zayıf bilişsel becerilerini geliştirmesine yardım etmek için Kişiye Özel Beyin Antrenman Programını geliştirdi. Bu program, işler bellek ve çok sayıda diğer önemli bilişsel becerilerin

Bilişsel Beceriler:

Adlandırma
Bilişsel Esneklik
Görüş Alanı
Farkına Varma
İşitsel Algı
Ketleme
Sözel Olmayan Bellek
Tepki Verme Süresi
Uzaysal Algı
Tahmin
Güncelleme
Görsel Tarama
İşitsel bellek
Kısa Süreli Bellek
Gürüş Alanı
Bağlamsal Bellek
Bölünmüş Dikkat
El-Göz Koordinasyonu
Görsel Algı
Görsel Kısa Süreli Bellek
İşlem Hızı
İşler Bellek
Odaklanmış Dikkat
Planlama

New Courses

Contact Info

1600 Amphitheatre Parkway New York WC1 1BA

Phone: 1.800.458.556 / 1.800.532.2112

Fax: 458 761-9562

Web: ThemeFusion

Recent Posts