İşitsel Bellek2019-01-07T13:35:35+00:00

İşitsel Bellek

Bilişssel Beceri ve Kabiliyetler

İnsan Beyni

Beyin nedir? Beyin nedir? Beyin, Merkezi Sinir Sistemimiz'in (CNS) [...]

Algı Nedir?

Algı Farkına varmadan sorumlu kabiliyet Algı nedir? Algı, duyularımızın aldığı [...]

İşitsel ya da yankı bellek nedir?

İşitsel bellek, yankı bellek olarak da bilinir, duyusal belleklerden biridir. Bu tip duyusal bellek kısa anca beyin hasarına karşı daha dayanıklıdır. Ciddi bellek kaybı yaşayan insanlar bu tip duyusal belleği bütünlüğünğü korumaya devam eder.

İşitsel bellek ya da yankı bellek duyusal belleğimizin çevremizden bize ulaşan tüm kısa süreli işitsel bilgilerden sorumlu bir parçasıdır. Çeşitli çalışmlar göstermiştir ki bu sistem daha çok miktarda bilgiyi görsel bellekten daha uzun süre (ortalama 3-4 saniye)bdepolayabiliyor.

İşitsel bellek ya da yankı bellek, doğal olarak önceden sınıflandırılmış, sınırlı işitsel bilgiyi bir depolama alanıdır.

Uyarıcı otomatik olarak elektrik sinyallerini bir tür ses imgesi yaratarak sesten kısa bir süreliğine beynimizde saklamak için kullanabileceğimiz zihinsel kavramlara çevirmekle sorumlu merkezi işitsel işlemciye gider. Ses imgesi işitsel uyarıcyı takiben sadece kısa bir süreliğine tekrar edilebilir.

Duyusal bellek birincil işitsel kortekste ölçülür. Bu işitsel bellek depolama alanı beynin farklı bölgelerine yayılır çünkü çeşitli süreçlerim kullanımını gerektirir. Bu beyin bölgelerin çoğunluğu yürütücü ve dikkat kontrolünün görüntülendiği yer olan alın korteksinde bulunur.

İşitsel Bellek ya da Yankı Bellek Örnekleri

 • Henüz tanıştığın birinin adını hatırlamak
 • Sana verilen bir telefon numarasını ezbere söylemek
 • Az önce verilen bir adresi hatırlamak
 • Radyoda bir yarışmayı dinlerken cevabı hatırlamak ve cevabı söylemek için verilen numarayı aramak.
 • Birinin sesini hatırlamak

İşitsel bellek ya da işitsel işleme eksikleriyle alakalı bozukluklar ya da patalojiler

Yankı ya da işitsel belleği işleme zorlukları ya da problemleri yaşamak, bu çocuklar dili kavramak için gerekli olarak sesler vev kelimeleri tekrarmakta güçlük çekeceleri için dil işleme bozukluğu ile alakalı alabilir. Bu eksikliklerin dışında genellikle okuma problemleri, DEHBedinilmiş disleksi, and diskalkuli ile de alakalıdır. Yankı ya da işitsel bellekle sorunu olan çocuklar genellikle dikkatlerini verme ve sözel olarak aldıkları bilgileri hatırlama sorunları da yaşarlar..

 • İşitsel bellek eksikliği olan çocuklar çok aşamalı görevlerde zorlanırlar.
 • Duydukları bilgiyi anlamak ve işlemek için daha çok zamana ihtiyaç duyarlar.
 • Zayıf akademik perfomans da işitsel işlem eksikliğiyle ilgili olabilir.
 • Davranış problemleri yaşamak çok yaygındır. İşitsel belleği işleme eksiklikleri çocuğun öfkelenmesine ve kendini yetersiz hissetmesine sebep olabilir.
 • İşitsel bellek eksiklikleri olan çocuklar dil problemleri yaşama eğilimi de gösterirler (örneğin, kelime hazineleri genişlemekte, dili anlamada, yeni bir lisan öğrenmede sorun yaşayabilirler…).
 • Bir kelimeyi heceleme, bir metni anlama güçlükleri, vs.

Yetişkinlerdebeyin hasarı, kafa travması, arka taraf prefrontal kortekste ve temporal pariteal kortekste yaralanmalara maruz kalan insalar işitsel problemlere rastlayabiliriz.

İşitsel bellekle ilgili problemleri nasıl değerlendirebilirsin?

Tam bir nöropsikolojik değerlendirmeyle kullanıcının işitsel ya da yankı belleğini etkili ve dopru bir biçimde ölçmek mümkündür.

Bilişsel seviyeyi ölçmek için bilgisayarlı nöropsikolojik değerleme dizisi ya da Bilişsel Değerlendirme Dizisi sayesinde kullanıcının genel bilişsel seviyesini tama olarak ölçebiliriz ve yankı bellek ölçümü için çeşitli bilişsel testlere sahip olabiliriz.

İşitsel ya da yankı bellek değerlendirmek için kullanılan görevler dizisi klasik Rey İşitsel Sözel Öğrenme Testi – Rey (1964) temel alınarak hazırlanmıştır. İşitsel belleği ölçen görevlerkullanıcının işitsel uyarıcıları yorumlama kabiliyetini değerlendirmeyi amaçlar. Bu görev kullanıcının ilgili eylemin tamamlanması için verilen bilginin anlamını çıkarmasını ve mesajı hemen algılamasını gerektirir.

İşitsel belleği geliştirmek mümkün müdür?

Kesinlikle. İşitsel belleği geliştirmenin anahtarı akılda tutmayı ve depolamayı geliştirmektir.

Norofix, yankı belleği canlandırmak ve çalıştırmak için çok sayıda klinik egzersizlere sahiptir. Eğer nörobilim bize beyin esnekliği hakkında birşey gösterdiyse bu da nöral devreleri ne kadar çok kullanırsak o kadar güçlendiğidir; bu da demek oluyor ki işitsel işlemlerde kullanılan devreler de geliştirilebilir.

Norofix nöropsikolojik değerlendirmesiyle, işitsel belleği ölçeriz ve, toplanılan sonuçlar baz alınarak işitsel belleği geliştirmek için tasarlanmış kişiselleştirilmiş bilişsel egzersizlerleeksiksiz bir antrenman programı yaratırız.

Norofix Nöropsikolojik Değerlendirme Programı beyin esnekliği ve hücre doğumu süreçleri üzerinde çalışan bir ekip nörolog ve bilişsel psikolog tarafından tasarlandı.

Bilişsel Beceriler:

Adlandırma
Bilişsel Esneklik
Görüş Alanı
Farkına Varma
İşitsel Algı
Ketleme
Sözel Olmayan Bellek
Tepki Verme Süresi
Uzaysal Algı
Tahmin
Güncelleme
Görsel Tarama
İşitsel bellek
Kısa Süreli Bellek
Gürüş Alanı
Bağlamsal Bellek
Bölünmüş Dikkat
El-Göz Koordinasyonu
Görsel Algı
Görsel Kısa Süreli Bellek
İşlem Hızı
İşler Bellek
Odaklanmış Dikkat
Planlama

New Courses

Contact Info

1600 Amphitheatre Parkway New York WC1 1BA

Phone: 1.800.458.556 / 1.800.532.2112

Fax: 458 761-9562

Web: ThemeFusion

Recent Posts