İşlem Hızı2019-01-07T14:07:09+00:00

İşlem Hızı

Bilişssel Beceri ve Kabiliyetler

İnsan Beyni

Beyin nedir? Beyin nedir? Beyin, Merkezi Sinir Sistemimiz'in (CNS) [...]

Algı Nedir?

Algı Farkına varmadan sorumlu kabiliyet Algı nedir? Algı, duyularımızın aldığı [...]

İşlem hızı nedir?

İşlem hızı bilişsel hızın temel unsurlarından biridir, işte bu yüzden öğrenme, akademik performans, entellektüel gelişim, akıl yürütme ve tecrübe gibi en önemli becerilerden bir tanesidir.

İşlem hızı bir kişinin mental bir görevi yapmak için kullandığı süre olarak tanımlanabilecekbir bilişsel kabiliyettirBir kimsenin aldığı bilgiyi anlayabilme ve buna tepki verme hızıylaalakalıdır. Bu bilgi görsel (harflar ve sayılar), işitsel (dil) ya da hareket olabilir. Diğer bir deyişle, işlem hızı bir uyarıcıyı alma ve ona tepki verme arasında geçen süredir.

Yavaş ya da zayıf işlem hızı zekayla alakalı değildir, yani biri diğerini göstergesi değildir. Yavaş işlem hızı demek okumak, matematik işlemleri yapmak, ders dinlemek ve notlar almak ya da diyalog yürütmek gibi bazı görevler diğerlerine göre daha güç olacak demektir. Ayrıca kişi planlama, hedefler belirleme, karar verme, görevleri yerine getirme, dikatini verme gibi konularda zorluk yaşayacaklarından yürütücü fonksiyonlara da müdahale edecektir.

İşlem hızı kolay ya da daha önceden öğrenilmiş görevleri kolayca daha iyi bir kabiliyetle yapmayı içerir. Bu, bilgiyi otomatik olarak işleme ve dolayısıyla kolayca ve farkında olmadan işlemek demek olur. İşlem hızı ne kadar yüksek olursa o kadar etkili düşünebilir ve öğrenebilirsin.

İşlem hızı bilgiyi almanla onu anlaman ve tepki vermeye başlaman arasında geçen süredir.

Bilişsel işlem hızı örnekleri

İşlem hızı basit görsel diziler, görsel araştırma görevlerini tanırken, basit kararlar vermeyi gerektiren testleri, temel matematik işlemeri yaparken, sayılarla uğraşırken, ya da baskı altındayken akıl yürütme görevi yaparken egzersizlerde kullanılabilir.

Yavaş işlem hızıyla tanımlamanabilecek bazı örnekler: Diğerlerinin 30 dakikada yaptığı bir ödev senin 1 saatini mi alıyor? Talimalatları takip ederken ya da belli bir etkinliği planlarken, özellikle de bitirmek için çok zamanın yokken, zorlanıyor musun? Konuyu bilsen bile sınavlarda güçlük çekiyor musun?

Yavaş işlem hızıyla alakalı bozukluklar ve patalojiler

Yavaş işlem hızı yapısal olarak ne bir öğrenme ye da dikkat problemidir, ve öğrenmenin her aşamasını etkilese de zekayla alakası yoktur. Söz konusu işlem hızı olduğunda bunun dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, disleksi, diskalkuli, ya da işitsel bir işlem bozukluğu gibi öğrenme bozukluklarına payı olabilir.

Bu, planlama, problem çözme, ve kişisel hedeflerde azimli olmak gibi görevleri etkileyebilir.

İşlem hızı ayrıca Otizm spektrum bozukluklarıyla bağlantılıdır ve demans veya şizofreni gibi başka patalojiler de işlem hızını yavaşlatabilir.

Bilişsel işlem hızı eksikliklerini nasıl teşhis edebilirsin?

Tam nöropsikolojik değerlendirmeyle, kullanıcının bilişsel işlem hızıyla ilgili güvenilir sonuçları etkili bir biçimde toplayabileceksiniz.

Norofix, kullanıcının genel bilişsel seviyesini, işlem hızını değerlendirmek için tasarlanmış bilişsel testlerden oluşan uzman Bilişsel Değerlendirme Dizisi(BDD) sayesinde doğru bir biçimde ölçebilir.

İşlem hızını değerlendirmek için, klasik Conners (CPT) testine ve Weschler Bellek Ölçeğinden (WMS)doğrudan ve dolaylı sayılar testine dayalı işlem hızı ölçme testini kullanıyoruz.

İşlem hızı testi, işlem hızını otomatik olarak değerlendirmek için tasarlandı. Bir kimsenin işlem hızı ne kadar iyi olursa yeni bilgileri öğrenmesi de o kadar verimli olacağını varsayar. Bu süreç bilginin alınması, anlaşılması ve bir tepki geliştirilmesinden oluşur. Eğer sonuçlar bu alanda eksikse, kişinin karar verme, fonksiyonları yönetme ve talimatları yerine getirme becerileri belirgin derecede etkilenecektir.

İşlem hızının yanıda, bu görevler işlem hızıyla yakından ilişkili işler bellek ve görsel kısa süreli bellek gibi diğer bilişsel kabiliyetleri de etraflıca analiz ederler.

Bilişsel işlem hızını geliştirmek mümkün müdür?

Kesinlikle. Diğer herhangi bilişsel kabiliyet gibi işlem hızını çalıştırabilir, öğrenilebilir ve geliştirilebilir, ve bunları yaparken Norofix sana yardım eder.

İşlem hızını geliştirmenin anahtarı beyinde daha sağlam bağlantılar oluşturmaktır, böylece sinyaller daha hızlı yol alabilirler. Bu tip bağlantıların çoğu çocuklukta oluşturulsa da, biraz pratik ve antrenmala herkes beyininin işlem hızını iyileştirebilir.

Beyin esnekliği sayesinde beyin yapısını ve işlevini değiştirebilir. Beyin esnekliği bize yeni beyin bağlatıları yaratmak ve işlevselliği geliştirerek nöral devrelerin miktarını artırmak için olanak sağlar.

Eğer nörobilim ve nöroplastisite üzerinde çalışmak bize birşey gösterdiyse bu da  nöral devreleri ne kadar çok kullanırsak o kadar güçlendiğidir., ve bunu da işlem hızına uygulamak mümkündür.

Norofix size eksiksik bir nörobilişsel değerlendirme yapma fırsatı sunuyor. Bu değerlendirmenin içinde işlem hızınız ölçülüyor ve sonuçlar baz alınarak bilişsel işlem hızınızı iyileştirmek için kişiye özel bir bilişsel egzersizler seti sağlanıyor

Norofix nöropsikolojik değerlendirme ve bilişsel stimülasyon programı sinaptik esneklik ve hücre doğumu üzerine çalışan bir nörolog ve bilişsel psikolog ekibi tarafından tasarlandı.

Norofix ‘in materyelli egzersizlerinin, en çok hasar gören bilişsel alanların işlevlerini iyileştirmeyi ve yeniden düzenlemeyi mümkün kılan yeni sinapslar ve nöral devrelerin yaratılmasına yardımcı olduğu kanıtlanmıştır.

Bilişsel Beceriler:

Adlandırma
Bilişsel Esneklik
Görüş Alanı
Farkına Varma
İşitsel Algı
Ketleme
Sözel Olmayan Bellek
Tepki Verme Süresi
Uzaysal Algı
Tahmin
Güncelleme
Görsel Tarama
İşitsel bellek
Kısa Süreli Bellek
Gürüş Alanı
Bağlamsal Bellek
Bölünmüş Dikkat
El-Göz Koordinasyonu
Görsel Algı
Görsel Kısa Süreli Bellek
İşlem Hızı
İşler Bellek
Odaklanmış Dikkat
Planlama

New Courses

Contact Info

1600 Amphitheatre Parkway New York WC1 1BA

Phone: 1.800.458.556 / 1.800.532.2112

Fax: 458 761-9562

Web: ThemeFusion

Recent Posts