Güncelleme2019-01-07T13:27:40+00:00

Güncelleme

Bilişssel Beceri ve Kabiliyetler

İnsan Beyni

Beyin nedir? Beyin nedir? Beyin, Merkezi Sinir Sistemimiz'in (CNS) [...]

Algı Nedir?

Algı Farkına varmadan sorumlu kabiliyet Algı nedir? Algı, duyularımızın aldığı [...]

Güncelleme nedir?

Güncelleme, bir işi yaparken öncesinde ayarlanan eylem planlanına göre yapıldığından emin olmak için hareket ve davranışları yönetebilme kabiliyetidir.. Diğer bir deyişle, davranışının belli bir durum için uygun olamasını ve potansiyel olarak değişen koşullara uyum sağlamasını sağlayan güncelleme becerisidir. Güncelleme sayesinde asıl planda oluşacak herhangi bir değişimi farkedebilir ve düzeltebiliriz ve bu işlevi gün içerisinde sayısız defa kullanırız. Bilişsel antrenman ve pratik yapamak güncellemeyi geliştirebilir..

Yürütücü fonksiyonların bir parçası olarak güncelleme

Miyake ve Friedman’in Yürütücü Fonksiyonlar Teorisine göre temel bileşenleri şunlardır:

  • Güncelleme: Plan düzgün bir şekilde gerçekleştiğinden emin olmak için ne yaptığının farkında olma kabiliyetidir. Güncelleme sayesinde yapılmakta olan işin doğru yapılıp yapılmadığı izlenebilir, hatalar düzeltilebilir ya da olası değişikliklere uyum sağlanabilir. Güncelleme, ketleme becerisiyle yakından alakalıdır.
  • Ketleme: Dürtüsel ve otomatik tepkileri kontrol edebilme ve dikkat ve akıl yürütmeye dayalı tepkiler geliştirebilme kabiliyetidir. Ayrıca ilgisiz uyarıcıları yok sayma becerisiyle de alakalıdır. Eğer bir planın olması gerektiği gibi seyretmediğini farkederseniz, bunu düzetlmek için bir önceki planı durdururken ketlemeyi kullanırsınız.
  • Yön değiştirme: Davranış ve düşüncenizin yeni, değişen ya da beklenmeyen durumlara uyum sağlayabilme kabiliyetidir. Güncelleme sayesinde problemin ne olduğunu saptadıktan ve ketlemeyle hatalı eylemi durdurduktan sonra, yön değiştirmenin yardımıyla adaptasyon sağlar ve uygun bir tepki geliştirirsiniz.

Bu üç süreç birlikte planlamaişler bellek, tahmin etme ya da hedefler belirleme gibi diğer yürütücü fonksiyonların da çalışmasını sağlar.

Güncelleme örnekleri

  • Güncelleme gündelik yaşantımızda, sosyal ortamlarda ve işte sürekli kullanıdığımız bir bilişsel beceridir. Örneğin, bir marangoz yaptığı bir kitaplığın doğru şekilde kesilip yerleştirildiğinden emin olmak için güncellemeyi kullanır, bir programcı kodlarda hata olmadığından emin olmak için sürekli güncellemeyi kullanmalıdır. Herhangi bir işçi yaptığı için doğru yapıldığından emin olmak için sürekli dikkatli olmalıdır.
  • Bir çocuk matematik ödevini yaparken,, toplama işleminin doğru olduğundan ve sayıların doğru yazıldığından emin olmak için dikkatini ödevine verebilmelidir. Öğrenciler ayrıca sınıfta not alırken hata yapmamaya dikkat etmelidir ve güncelleme sayesinde yazarken yapılabilecek her hatayı izleyip tespit edebilmeleri mümkün olur.
  • Belli bir yerde araba kullanırken, dikkatli olmalı ve doğru çıkışları kaçırmamalısınız. Doğru yolda ilerlediğinizden ve çıkışlara dikkat ettiğinizden emin olmak için güncelleme becerisini kullanırsınız.
  • Güncellemeyi ayrıca yemek pişirmek, spor yapmak, yazmak, diş fırçalamak veya giyinmek gibi çok sayıda güncelik eylemde kullanırsınız.

Güncelleme ile alakalı problem ve bozukluklar

Gün içerisinde hatalar yapmak ve sizi birisi uyarmadıkça bunları farketmemeniz gayet normaldir. Bu herkesin başına gelebilir ve endişelenecek bir durum değildir. Ancak yine de eğer farkında varılmadan belirgin hatalar yapılıyorsa, güncelleme becerisi değerlendirilmeli ve izlenilmelidir. Güncelleme problemleri birçok gündelik aktivitenin yapılmasını daha da güçleştirebilir.

Güncelleme becerisi en yaygını Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu(DEHB) olmak üzerde çok sayıda hastalıktan dolayı bozulmaya uğrayabilir. Ayrıca diskeksidepreyonanksiyetedemans ve Alzheimer hastalıklarından da ekilenebilir.. Beyin hasarı ve felç gibi durumlar da etkili olabilirler. Değişime maruz kalan bazı durumlar aşırı ya da yetersiz uyku, intoksikasyon ya da aşırı duygular gibi bazı durum bozuklukları da güncelleme becerisini geriletebilir.

Güncelleme nasıl ölçülür ve değerlendirilir?

Güncelleme sayesinde birçok gündelik eylemi çabuk ve doğru bir biçimde yapabilirsiniz, işte bu yüzden güncelleme kabiliyetini değerlendirmek yaşamın farklı alanlarında faydalı olabilir. Akademik alanlar: bir öğrencinin ödevlerini tamamlamakta sorun yaşayıp yaşamayacağını öngörmek için. Klinik/Medikal: bir hastanın araba kullanırken, doğru ilaçları alırken, ya da gündelik yaşamı içinde sorun yaşayıp yaşamayacağını bilmek için. Profesyonel alanlar: bir işçinin işini yaparken hata yapıp yapmayacağını görmek için.

Norofix’in tam nöropsikolojik değerlendirmesi ile yön değiştirme, el-göz koordinasyonu, işlem hızı, ketleme, adlandırma, bağlamsal bellek, işler bellek, görsel bellek, farkına varma, tepki verme süresi ve güncelleme gibi bir çok farklı bilişsel beceriyi kolayca ve doğru biçimde değerlendirebilirsiniz.

Güncelleme becerisi nasıl geliştirilir ya da iyileştirilir?

Güncelleme dahil tüm bilişsel beceriler çalıştırılabilir ve geliştirilebilir. Norofix bunu yapmanıza profesyonel bir platformla yardımcı oluyor.

Nöroplastisite sayesinde güncelleme ve diğer bilişsel becerileri iyileştirmek ve geliştirmek mümkündür.. Norofix güncelleme ve diğer bilişsel eksiklikleri iyileştirmeye yardım etmek için tasarlanmış bir klinik egzersizler dizisine sahip. Tıpkı vücudun kasları gibi beyin ve onun nöronları da sürekli pratik ve kullanımla güçlenir, yani güncellemeyi sürekli çalıştırmak nöral bağlantıları sağlamlaştırmaya yardımcı olur ve zaman içinde daha da güçlenirler.

Norofix ‘in kişiye özeel stimülasyon programının arkasındaki bilim, sinaptik esneklik ve nörojenez süreçleri üzerinde çalışan uzmanlardan oluşan bir ekibe sahip olmasıdır. Kişiye özel program güncelleme ve diğer önemli bilişsel fonksiyonları ölçmek için bir bilişsel değerlendirmeyle başlar. Bu değerlendirmeden alınan sonuçlar baz alınarak program otomatik olarak her bir kullanıcının ihtiyaçlarına uyan kişiye özel bir antrenman programı oluşturur.

Güncellemeyi geliştirmenin anahtarı istikrarlı çalışmadır ve Norofix bu bilişsel fonksiyonun iyi hale getirmek için profesyonel değerlendirme ve rehabilitasyon programlarına sahiptir.

Bilişsel Beceriler:

Adlandırma
Bilişsel Esneklik
Görüş Alanı
Farkına Varma
İşitsel Algı
Ketleme
Sözel Olmayan Bellek
Tepki Verme Süresi
Uzaysal Algı
Tahmin
Güncelleme
Görsel Tarama
İşitsel bellek
Kısa Süreli Bellek
Gürüş Alanı
Bağlamsal Bellek
Bölünmüş Dikkat
El-Göz Koordinasyonu
Görsel Algı
Görsel Kısa Süreli Bellek
İşlem Hızı
İşler Bellek
Odaklanmış Dikkat
Planlama

New Courses

Contact Info

1600 Amphitheatre Parkway New York WC1 1BA

Phone: 1.800.458.556 / 1.800.532.2112

Fax: 458 761-9562

Web: ThemeFusion

Recent Posts