Görsel Tarama2019-01-07T13:18:27+00:00

Görsel Tarama

Bilişssel Beceri ve Kabiliyetler

İnsan Beyni

Beyin nedir? Beyin nedir? Beyin, Merkezi Sinir Sistemimiz'in (CNS) [...]

Algı Nedir?

Algı Farkına varmadan sorumlu kabiliyet Algı nedir? Algı, duyularımızın aldığı [...]

Görsel Tarama tarama?

Görsel tarama çevrenle alakalı bilgileri doğru, hızlı ve etkin bir biçimde arama kabiliyetidir. Sayesinde aramakta olduğunuz şeyleri sadece görüşünüzü kullanarak bulabilirsiniz. Görsel tarama gündelik yaşam için önemli bir beceridir ve çok sayıda farklı işi onun sayesinde doğru olarak yapabilirsiniz.

Görsel tarama, amacı görsel uyarıcıları tespit etmek ve farketmek olan bir görsel algı işlevidir. Çevrende bir şeyi bulmak istediğinde beynin otomatik olarak bir dizi birbiriyle alakalı süreçlerden geçer:

  • Seçici ve Odaklanmış Dikkat: Bir uyarıcıyı bulabilmek için uyanık ve odaklı olmanız gerekir. Odaklanmış dikkat dikkatinizi bir uyarıcı üzerine yoğunlaştırma kabiliyetiyle alakalıdır. Diğer taraftan seçici dikkat, dikkat dağıtıcı uyarıcıların mevcut olduğu bir ortamda dikkatinizi tek bir uyarıcıya verebilme becerisidir. Bunlar ve bilişsel yön değiştirmesayesinde, dikkatin hedef uyarıcıdan uzaklaştırılması, dikkatin ilgisiz bir uyarıcıya kaydırılması ve tekrardan en baştaki uyarıcıya geri dönülmesi mümkün olur.
  • Görsel Algı: Şekil, renk ve ışıkların ayırt edilmesi, tespit edilmesi ve anlaşılmasını sağlar. Bu, gözleriniz aracılığıyla algıladığınız bilgileri anlamlandırdığınızda olur.
  • Farkına varma: Aldığınız görsel bilgileri, daha öncesinde onlarla ilgili deneyiminiz olup olmadığına karar vermek için karşılaştırmaktır.
  • Görsel Tarama: Görmekte olduğunuz ve aradağınızı karşılaştırmaya çalışmak için görüş alanınınbir parçası ya da tamamın gözde geçirmektir.

Eğer bu süreçlerden herhangi birisi bozulmaya uğrarsa, hedef nesnenin yerini tespit etmek imkansızlaşır. Bunun sebebi ise eşyayı bulamamak (zayıf dikkat), objeyi etrafından ayırt edemememek (zayıf algı), uyarıcıyı farkedememek (zayıf farkına varma) ya da alanı doğru tarayamamaktır(zayıf görsel tarama).

Bilişsel antrenman görsel taramayı geliştirmeye yardımcı olabilir. .

Görsel tarama örnekleri

  • Görsel taramayı gerektiren çok sayıda iş vardır. Polisler ya da ordu görevlileri tehlikeli olabilecek objeleri hızlı ve doğru bir biçimde tespit edebilmelidir. Mağaza çalışanları yerleri yanlış olan ürünleri ya da yardıma ihtiyacı olan müşterileri farkedebilmek için görsel tarama becerisini kullanmalıdır. Neredeyse her iş iyi görsel tarama becerisi gerektiren belli seviyede bir görsel içeriğe sahiptir.
  • Öğrenciler okulda gerek tahtaya dikkat etmek gerekse kitap okumak ya da bir sunumu anlamak için olsun, sürekli olarak görsel taramayı kullanırlar. Eğer bir öğrenci sınav öncesi bilgileri gözden geçirirken notlarında ya da ders kitaplarında aradığı bir sözcük ya da fikri bulamıyorsa, yeni konulara çalışması çok zor olacaktır.
  • Araba kullanmak sürekli olarak gözlerinizin diğer araçlar, kazalar, potansiyel tehlikeler, trafik işaretleri, yayalar, ve birçok obje, durum üzerinde olmasını gerektirir. Zayıf bir görsel tarama araba kullanma becerinizi zayıflatarak çevrenizdeki olası sorunları başarılı bir şekilde tarama kabiliyetiniz ketleyebilir.
  • Görsel tarama spor yaparken de çok önemli bir rol oynar. Spor dallarının çoğu, takım arkadaşları, rakipler, bir top, hedef, ya da oyunun diğer önemli bileşenleri gibi ilgili uyarıcıları bulmak için bulunduğunuz alanı kolayca ve hızlı bir şekilde taramanızı gerektirir. Eğer futbol oyunuyor ve topu takım arkadaşına pas atmak istiyorsan, önce arkadaşını bulmak için sahayı görsel olarak taramalı ve sonrasında topu ona paslamalısın.

Zayıf görsel taramayla alakalı problem ve bozukluklar

Zaman zaman uzaktan kumandayı ya da araba anahtarlarını kaybetmeniz görsel tarama becerisinden yoksun olduğunuz anlamına gelmez. Görsel taramayla ilgili gerçek bir problem aradağınız hedef uyarıcıyı bulamadığınızda potansiyel sorunlara yol açabilir. Zayıf bir görsel tarama günlük eylemleri belirgin derecede etkileyebilir.

Görsel tarama çok sayıda problem ya da bozukluktan etkilenebilir. Yarı-alan ihmali ya da yarımekansal ihmal görsel taramayı en çok etkileyen bozukluklardan birisidir ve en belirgin özelliği vücudun belli bir tarafıyla uyarıcılara karşılık verememektir (mesela sol tarafta bulunan eşyaları farkedememek gibi). Anopsi veya körlük gibi görsel algı veya işleme problemleri de görsel taramada bozulmalara yol açabilir. Bir uyarıcıyı farkedememe problemleri agnozi ile birlikte açığa çıkabilir ve bu da görsel tarama sorunlarına yol açabilir. Son olarak okülomotor kas ya da bir eşyayı bulma stratejisi problemleri de görsel tarama noksanlığı durumda görülecektir.

Görsel taramayı nasıl ölçebilir ve değerlendirebilirsiniz?

Görsel tarama sayesinde çok sayıda gündelik eylemi hızlıca ve doğru biçimde yapmak mümkün olur ve işte bu yüzden bu becerinin ne durumda olduğunu bilmek çok sayıda günlük alanda fayadalı olabilir. Akademik alanlar: öğrencinin o gün sınıfta işlenen konuyla ilgili bilgileri tahtada tespit etmekte sıkıntı yaşayıp yaşamadığını bilmek için. Klinik/Medikal Alanlar: bir hasta ilaçlarına ulaşabilecek mi, araba kullanabilir mi, ya da gündelik işlerini sorunsuz yapabilir mi bilmek için. Uzmanlık Alanları: bir kamyon şoförü aracını güvenli bir şekilde sürebilir mi ya da bir çalışan müşterileri uygun biçimde ilgilenebilir mi bilmek için.

Tam nöropsikolojik değerlendirme sayesinde görsel tarama gibi çok sayıda bilişsel kabiliyet güvenilir biçimde ölçülebilmekte. Norofix’in görsel taramayı ölçmek için olan testi, klasik Sürekli Performans Testi, Bellek Hastası Rolü Yapma Testi, Hooper Görsel Organizasyon Görevi, Dikkat Değişkenleri Testi, ve Londra Kulesi testleri üzerine kurulmuştur. Görsel taramanın yanında bu görevler ayrıca tepki verme süresi, işlem hızı, işler bellek, uzaysal algı, görsel algı, el-göz koordinasyonu ve odaklanmayı da ölçer.

Görsel taramayı nasıl iyileştirebilir ya da geliştirebilirsiniz?

Görsel tarama dahil tüm bilişsel beceriler çalıştırılabilir ve geliştirilebilir. Norofix bunu yapmanıza profesyonel bir araçla imkan tanıyor.

Bilişsel becerilerimizi rehabilitate etmemizin temelinde nöroplastisite yatar. Norofix  görsel tarama ve diğer bilişsel işlevlerin eksikliklerini geliştirmeye yardım etmek için tasarlanmış bir klinik egzersizler dizisine sahiptir.. Beyin ve onun nöronları kullanım ve pratikle daha güçlü ve etkili bir hal alırlar ve işte bu yüzden görsel tarama kullandığı nöral bağlantıları sürekli çalıştırarak gelişebilir.

Norofix  ekibi sinaptik esneklik ve nörojenez alanında uzmanlaşmış profseyonellerden oluşur ve her bir kullanıcının ihtiyaçlarına uyan, kişiye özel stimülasyon programı bu sayede yaratılmıştır. Bu program ilk olarak görsel tarama ve diğer önemli bilişsel fonksiyonların etraflı bir değerlendirmesiyle başlar. Bu başlangıç değerlendirmesinin sonuçlarıyla kişiye özel bilişsel stimülasyon programı, kullanıcının en zayıf bilişsel becelerini çalıştırmasına yardımcı bir antrenman programı sunar.

İstikrar ve doğru antrenman başarılı bir görsel kısa süreli bellek antrenman programının vazgeçilmezidir. Norofix  bu bilişsel fonksiyonun iyi hale getirmek için değerlendirme ve rehabilitasyon programlarına sahiptir.

Bilişsel Beceriler:

Adlandırma
Bilişsel Esneklik
Görüş Alanı
Farkına Varma
İşitsel Algı
Ketleme
Sözel Olmayan Bellek
Tepki Verme Süresi
Uzaysal Algı
Tahmin
Güncelleme
Görsel Tarama
İşitsel bellek
Kısa Süreli Bellek
Gürüş Alanı
Bağlamsal Bellek
Bölünmüş Dikkat
El-Göz Koordinasyonu
Görsel Algı
Görsel Kısa Süreli Bellek
İşlem Hızı
İşler Bellek
Odaklanmış Dikkat
Planlama

New Courses

Contact Info

1600 Amphitheatre Parkway New York WC1 1BA

Phone: 1.800.458.556 / 1.800.532.2112

Fax: 458 761-9562

Web: ThemeFusion

Recent Posts