Görsel Algı2019-01-07T13:15:07+00:00

Görsel Algı

Bilişssel Beceri ve Kabiliyetler

İnsan Beyni

Beyin nedir? Beyin nedir? Beyin, Merkezi Sinir Sistemimiz'in (CNS) [...]

Algı Nedir?

Algı Farkına varmadan sorumlu kabiliyet Algı nedir? Algı, duyularımızın aldığı [...]

Görsel algı nedir?

Bu metni okuyabilmek basit bir işlemmiş gibi görünür. Harflere bakarız, ve kelimeleri anlamlandırabiliriz. Kolay gibi görünüyor, ama aslında görsel algıda uzmanlaşmış çok sayıda beyin yapısını ve görmenin farklı alt bileşenlerini kullanan aşırı derecede karmaşık bir süreçtir.

Algı, çevrenden sana ulaşan ve farklı duyularının aldığı bilgileri yorumlayabilmekdir. Bu bilgiyi yorumlayabilme kabiliyeti, özel bilişsel süreçlerine ve daha önceki bilgilere bağlıdır. Görsel algı, gözlerimizin algıladığı bilgileri yorumlama kabiliyeti olarak tanımlanabilir. Bu bilginin beyin tarafından alınması ve yorumlanmasının sonucuna görsel algı, görme ya da görüş deriz. Görsel algı gözlerde başlayan bir süreçtir:

  • Işıl algılamaIşık ışınları göz bebeklerimieze ulaşır ve retinadaki reseptör hücreleri etkinleştirir.
  • İletme ve temel proses: Bu hücrelerce yapılan sinyaller optik sinirler boyunca beyne doğru iletilir. İlkin optik kiazma boyunca gider (optik sinirlerin geçtiği yer, sağ görüş alanından alınan bilginin son yarım küreye, sol görüş alanından alınan bilginin sağ yarım küreye gitmesinin sağlandığı yer), ve sonra talamusun lateral genikülat çekirdeğine aktarılır.
  • Son olarak, gözlerimiz tarafından alınan görsel bilgiler artkafa lopundaki görsel kortekse gönderilir.

Görsel algıda rol oynayan özellikler

Masana şöyle bir göz attığında, beynin tek bir bakışta üzerinde ne varsa farkederek çabucak tepki vermene olanak sağlar. Bunu bilmek iyi bir görsel algıya sahip olmanın ne kadar önemli olduğunu ve günlük hayatta ne büyük rol oynadığını anlamaya yardım edecektir.

Görsel algı örnekleri

  • Araba kullanmak birçok insanın günlük olarak yaptığı en karmaşık işlerden biridir. Bunu yapmak için lazım olan karmaşık süreçlerden bir tanesi de görsel algıdır. Eğer görsel algıdaki süreçlerden biri başarısız olursa, kendini ya da etrafındakileri tehlikeye atma riski doğar. İki arabanın birbirine ne kadar yakın olduğunu, ne hızda gittiklerini, vb. hızla çözmek çok önemlidir ve zayıf bir görsel algıyla bu mümkün değildir.
  • Sınıftaki bir çocuğun gelişmiş bir görsel algıya sahip olması, not alabilmesi ve konuyu genel olarak daha iyi anlayabilmesine olanak sağlayacağından çok faydalı olacaktır. Bu beceride oluşacak bir değişim ya da bozulma zayıf akademik performansa yol açabilir.
  • Resim veya grafik tasarım gibi görsel sanarlarda görsel algı çok mühimdir. Eğer canlı gibi görünen bir kare çizmek istersen, her rengi seçmek için görsel algıyı kullanmalı ve her çizgiyi mükemmel biçimde çizmelisin.
  • Görsel algı, gözlem ve dikkat gerektiren her etkinlik için vazgeçilmezdir. Görsel algısı zayıf bir güvenlik görevlisi güvenlik kameralarını iyi göremeyecek ve böylece işini yapması zorlaşacaktır.
  • Görsel algı sürekli kullandığımız bir beceridir.

Görsel algı problemleriyle alakalı patalojiler ve bozukluklar

Görsel algı bozukluğu farklı seviyelerde çok sayıda problem ve zorluktan kaynaklanıyor olabilir.

Algı organlarında hasara bağlı tam ya da kısmi görme kaybı çok ciddi algı problemlerine yol açar (körlük gibi). Bunun sebebi gözün kendisinde hasar, gözden beyne bilgiyi taşıyan yollarda hasar (glokom hastalığı gibi) ya da bilgiyi analiz etmekten sorumlu beyin bölgelerinde hasar (felç ya da beyin hasarı gibi) olabilir.

Algı tek bir süreçten oluşmaz, diğer birçok süreç ve mekanizmanın kullanımını gerektirir yani, belli bir hasar oluşması durumunda daha önce bahsedilen süreçler de bozulmaya uğrayabilir. Bu eksiklikler görsel agnozi olarak bilinir. Görsel agnozi, görme yetiniz sağlam olsa bile öğrenilmiş eşyaları tanıyamama durumudur. Agnozi tipik olarak iki türe ayrılır: Kişinin eşyayı parçalar halinde görebilirken, bir bütün olarak algıyamadığı Algısal agnozi ve eşyanın tamamını anlayıp fakat ne oldupunu bilmediği İlişkilendirme Agnozisi. Bu bozuklukta kişilerin algısal deneyimini anlamak güçtür çünkü objeleri “görebilirken” kör olma hissine sahip olurlar. Bunların dışında daha spesifik bozukluklar da mevcuttur: hareketi algıyamama hali olan Akinetopsia, renkleri görememe rahatsızlığı olan akromatopsi, yüzleri tanıyamama yetersizliği olan Prosopagnozi ve okumayı öğrenememek anlamına gelen Aleksi ve diğerlei.

Norofix sinaptik esneklik ve nörojenez alanından uzmanlaşmış bir profseyoneller ekibi tarafından yaratılmıştır, işte bu sayede her bir kullanıcının ihtiyaçlarına uyan kişiye özel stimülasyon progragramını geliştirmemiz mümkün oldu. Bu program ilk olarak görsel algı, işitsel algı, ve çok sayıda diğer önemli bilişsel alanı değerlendirir ve bu sonuçları baz alarak, her bir kullanıcı için kişiye özel bir beyin antrenman programı oluşturur. Program ilk bilişsel değerlendirmelerden verileri otomatik olarak toplar ve sofistike algoritmalarla kullanıcının bilişsel zayıflıklarını geliştiren ve güçlü bilişsel yönerini çalıştıran bir program oluşturur.

Başarılı bir beyin antrenmanının anahtarı sürekli olarak zorlayıcı egzersizlerle pratik yapmatıktır. Norofix, bu bilişsel işlevi en iyi haline getirmeye yardımcı olabilecek bir rehabilitasyon programının yanında değerlendirme araçlarına da sahip.

Bilişsel Beceriler:

Adlandırma
Bilişsel Esneklik
Görüş Alanı
Farkına Varma
İşitsel Algı
Ketleme
Sözel Olmayan Bellek
Tepki Verme Süresi
Uzaysal Algı
Tahmin
Güncelleme
Görsel Tarama
İşitsel bellek
Kısa Süreli Bellek
Gürüş Alanı
Bağlamsal Bellek
Bölünmüş Dikkat
El-Göz Koordinasyonu
Görsel Algı
Görsel Kısa Süreli Bellek
İşlem Hızı
İşler Bellek
Odaklanmış Dikkat
Planlama

New Courses

Contact Info

1600 Amphitheatre Parkway New York WC1 1BA

Phone: 1.800.458.556 / 1.800.532.2112

Fax: 458 761-9562

Web: ThemeFusion

Recent Posts