Beyin

/Beyin

Beyin Fonksiyonları

2019-01-05T08:18:40+00:00

Beynin işlevi nedir? Merkezi Sinir Sisteminin bir parçası olarak beynin işlevinin vücut ve zihin fonksiyonlarının çoğunluğunu düzenlemektir. Buna solumak ya da kalp atışı gibi hayati fonksiyonların yanında uyumak, yemek, ya da cinsel içgüdü gibi temel fonksiyonlar ve düşünmek, hatırlamak, akıl yürütmek veya konuşmak gibi daha üst fonksiyonlar da dahildir. Düzgün beyin fonksiyonunun anahtarı sağlıklı bir yaşamdır. "Beynin bölümleri" sayfamızda, temel hayati fonksiyonların en eski beyin yapılarıyla ölçüldüğünden bahsetmiştik. Farklı bir deyişle, artbeyinde ve ortabeyinde bulunan yapılar (omurilik, pons, soğanlik). Ancak akıl yürütme, bellek, ve dikkat gibi daha üst beyin işlevleri yarımküreler ve koteksin parçaları olan loblar tarafından kontrol edilir. Bilişsel [...]

Beyin Fonksiyonları2019-01-05T08:18:40+00:00

İnsan Beyni

2019-01-05T09:21:35+00:00

Beyin nedir? Beyin nedir? Beyin, Merkezi Sinir Sistemimiz'in (CNS) bir parçasını ve ansefalonumuzun en büyük bölümünü oluşturan karmaşık bir organdır. Kafatası boşluğunun ön ve üst bölgesinde bulunur ve tüm omurgalılarda mevcuttur. Beyin kafatasının içinde omurilik sıvısı denilen şeffaf bir sıvının içinde yüzer ve bu durum onu hem fiziksel hem de immünolojik olarak olarak korur. Beyin bir kas mıdır? Beynin atrofi yapmaması için tıpkı kaslar gibi kullanılması gerektiğini sıklıkla duyuyoruz. Bununla birlikte, beynin bir kas olmadığını anlamak önemlidir. Beynimiz neler yapar? Beynin İşlevleri Zihnin ve Merkezi Sinir Sisteminin vazgeçilmez bir parçası olarak beyin, vücut ve zihinsel fonksiyonların çoğunluğunu kontrol [...]

İnsan Beyni2019-01-05T09:21:35+00:00

Beyin Sağlığı

2019-01-08T15:40:09+00:00

Günümüzde Beyin Sağlığı Bir Gerekliliktir Beynin yapısı, örgütlenmesi ve işlevi üzerine yapılan araştırmalardaki patlama göz önüne alınacak olursa, tıpkı kardeşi "fiziksel sağlık" gibi, beyin sağlığının da tam teşekküllü bir bilimsel araştırma alanı olmasını bekleyebiliriz. Bunun sebebi beyin sağlığı kavramının beyin araştırması alanındaki temel kavramların (öğrenme, esneklik ve çevre gibi) ötesine geçmiş olmasıdır. Aşağıda beyin sağlığı kavramı için deneme amaçlı bir tanım bulacaksın. "Beyin sağlığı, beynin değişen bir ortamda hayatta kalmak için organizmanın neyi bilmeye ihtiyaç duyduğunu öğrenme kabiliyetidir." Beyin sağlığı kavramının ortaya çıkmak için 21. yüzyılı beklemiş olması muhtemeldir. Başka hiç bir uygarlık, daha büyük bir nesiller arası bölünmeye ve [...]

Beyin Sağlığı2019-01-08T15:40:09+00:00

New Courses

Contact Info

1600 Amphitheatre Parkway New York WC1 1BA

Phone: 1.800.458.556 / 1.800.532.2112

Fax: 458 761-9562

Web: ThemeFusion

Recent Posts