Baglamsal-bellek2019-01-05T16:01:17+00:00

BAĞLAMSAL BELLEK

Bilişssel Beceri ve Kabiliyetler

İnsan Beyni

Beyin nedir? Beyin nedir? Beyin, Merkezi Sinir Sistemimiz'in (CNS) [...]

Algı Nedir?

Algı Farkına varmadan sorumlu kabiliyet Algı nedir? Algı, duyularımızın aldığı [...]

Bağlamsal Bellek Nedir?

Bağlamsal Bellek, belli bir anının kaynağını ezberlemek ve algımak olarak tanımlanabilir. Bu anı zaman, mekan, insanlar, duygu veya anıyla ilgili herhangi bağlamsal bilgiyi içerebilir. Belirli bir olayın bağlamsal bilgilerinin kısmi ya da hatalı kodlanması kendini kısıtlama, stres, dikkat dağınıklığı ya da bilgi işleme becerilerinde eksiklerden kaynaklanıyor olabilir.

Bir olayla alakalı duygusal, sosyal, uzaysal ya da geçici koşulları hatırlama becerisi olan bağlamsal bellek, uzun süreli bellekte temel bir süreçtir. Başka bir deyişle, yeni bir şey öğrenmeyle birlikte gelen farklı açıları hatırlamamıza olanak sağlayan beceridir..

Mesela, sana düğün gününü hatırlatan bir şarkı duyabilirsin ve bu şarkı sana o gün ne kadar gergin olduğunu hatırlatabilir, veya eski kız ya da erkek arkadaşının en sevdiği renk olduğu için yeşili sevmeyebilirsin.

Bağlamsal bellek, etkili bir belleğin gelişimi için vazgeçilmez olan bilişsel sürecin anahtar öğesidir. Bağlamsal bellek geçmişi gündeme getirme kabiliyetidir. Örneğin, bir odayı çok kötü bir olayla bağdaştırmak (sadece orada bir kere meydana geldiği için), ya da bir şarkıyı özel biriyle, gerçekliğimizi varlığımızda uygulanabilir bir elemente çevirmek.

Bağlamsal bellek olayların sıralamasının geçici organizasyonu, yeni bilgiyi öğrendiğimiz yerin ve kaynağının tanınması olarak tanımlanır. Bağlamsal bellek, belli bir anının kaynağı ve koşullarının bilinçli olarak geri çağrılmasıdır.

Bağlamsal bellek önemlidir çünkü yeni bilgilerin öğrenilmesi ve toparlanmasını destekler. Bir şeyi öğrendiğimiz şatlar veya çevreyi düşünenerek zihnimiz durumun parçalarını birleştirebilir ve bu da aradığımız bilgiyi hatırlamamızı kolaylaştırır.

Mesela, sınıfta öğrendiğimiz yeni bir kavramı hatırlamak istersek, bilginin öğrenildiği anı, öğretmenin söylediklerini, eğlenceli mi yoksa sıkıcı söylediğini, o esnada birinin konuşup konuşmadığını, mutlu mu yoksa öfkeli mi olduğumuzu düşünürsek daha kolay olacaktır….Örneğin sınıfta öğrendiğin bir şeyi hatırlamak istersen, öğrendiğin andaki gelişen diğer şeyleri düşünmek yardımcı olacaktır. O gün nasıl hissettiğini hatırlamaya çalış, sınıf eğlenceli miydi, yanıbaşında birisi konuşuyor muydu…

Bağlamsal bellek örnekleri

  • Örneğin, bir şarkı duyarsın, ilk defa duymana rağmen kulağına tanıdık gelir. Onu daha evvel nerde ve ne zaman duyduğunu hatırlamaya çalışırsın. Hafızanı yoklarsın ve üç yıl önce kızınla markete giderken arabada radyoda dinlediğini hatırlarsın. Ayrıca senin şarkıyı çok sevmiş olmana rağmen kızının sabırsızca radyoyu kapattığını da hatırlarsın.
  • Birisi sana bir hikaye anlatır ve onu daha önce duymuş olduğunu farkedersin. Üzerinde düşünürsün ve o hikayeyi yıllar önce yağmurlu bir öğleden sonrada, büyükannenden dinlediğini hatırlarsın.
  • Arkadaşının kızının Fransa’ya taşındığını bilirsin. Fransa’nın neresinde olduğunu hatırlamak istersin. Hafızanı yoklarsın ve Toulouse olduğunu ve bunu bir sene önce onun sana ve diğer tanıdıklara yolladığı bir veda e-postasından öğrendiğini hatırlarsın.

Bağlamsal bellek eksikliğiyle alakalı bozukluk ya da patalojiler

Bağlamsal bellek demans ya da ön lopta beyin hasarı bırakan inme gibi ön lobu etkileyen hastalıklardan, ve bu bölgeyi etkileyen patalojilererin çoğundan etkilenebilir.

Hipokampüs ve retrosplenial korteks gibi beynin bölümleri, bağlamsal anılar oluşturmak için kritik olan bağlamsal bellek prosesiyle ilgilidir.

Zayıf bağlamsal bellek daha büyük bir “şimdi” algısıyla ilgilidir. Bilim insanları son zamanlarda bağlamsal bellek ve psikoz eğilimi arasındaki olası bağlantıları tartışıyor.

Bağlamsal bellek eksiklerini nasıl değerlendirebilirsin?

Norofix’in eksiksiz nöropsikolojik değerlendirme ile kullanıcının bağlamsal belleğini etkili ve doğru bir biçimde ölçebilirsiniz..

Bilişsel Değerlendirme dizisi kullanıcının genel bilişsel seviyesi doğru biçimde ölçmene olanak sağlar ve özellikle bağlamsal belleği ölçmek için özellikle tasarlanmış bir dizi bilişsel görev içerir.

Bağlamsal belleği ölçmek için kullandığımız özel görevler klasik Bağlamsal Bellek Test, Togalia (1993) temel alarak hazırlanmıştır.

Araştırma ve Tanımlama Testi NCogNt ile kullanıcının belleğindeki uyarıcıların sınıflandırma seviyelerini görebilirsiniz. Aynı gruptaki benzerlikleri tanımlayarak bu sınıflandırmaları belirleyebiliriz. Böylelikle kullanıcının bir farkına varma görevini mümkün olduğunca hızlı yapabilme becerisini incelerken bize eşlik eder.

Görevler kullanıcının aynı şartların farklı yönlerini hatırlamasına yardım etmeyi amaçlar. Diğer bir deyişle, kullanıcının bir olayı daha sonra bir bütün olarak hatırlamak için farklı ve ayrı yönlerini hakkında düşünmesine yardımcı olur.

Bu değerlendirme sadece bağlamsal belleği ölçmez, aynı zamanda güncelleme, adlandırma, tepki verme süresi gibi becerileri de ölçer.

Bağlamsal belleği canlandırmak ve iyileştirmek mümkün müdür?

Kesinlikle. Tıpkı diğer bilişsel beceriler gibi, bağlamsal bellek çalıştırılabilir, öğrenilebilir ve iyileştirilebilir ve bunu yaparken Norofix size yardımcı olabilir..

Bilişsel antrenman, bellek sorunlarını tedavi etmek için hafifletici metod gibiprofesyoneller ve bireyler tarafından kullanılabilen kanıtlanmış bir yöntemdir. .

Beyin esnekliği ya da nöroplastisite sayesinde yetersiz bağlamsal bellekten sorumlu daha zayıf nöral bağlantıları güçlendirebiliriz ve bu da nöral devrelerin etkinliğini geliştirmeye yardımcı olur.

Norofix nörobilişsel değerlendirme ile bağlamsal belleği değerlendireceğiz, ve toplanılan sonuçlar temel alarak bağlamsal belleği geliştirmeye yardımcı kişiselleştirilmiş bilişsel egzersizlerle tam bir antrenman programı otomatik olarak sunulacaktır.

Norofix nöropsikolojik değerlendirme ve bilişsel stimülasyon programı sinaptik esneklik ve hücre doğumu üzerine çalışan bir nörolog ve bilişsel psikolog ekibi tarafından tasarlandı. Nöronlar ve bilişler süreçleri canlandırmak için haftada birkaç gün sadece 15 dakikaya ihtiyacın var.

Bu programa çevrimiçi olarak ulaşılabilir. his program is available online. Çeşitli interaktif egzersizler eğlenceli zeka oyunları olarak sunuluyor. Her oturumdan sonra Norofix her bir kullanıcının bilişsel durumuyla ilgili detaylı rapor verecektir.

Norofix çevrimiçi klinik egzersizler dizisinin aralarında bağlamsal belleğin de bulunduğu en çok hasar gören bilişsel alanları farkedip işlevlerini iyileştirebilen yeni sinapsisler ve nöral devrelerin kurulmasına yardımcı olduğu kanıtlanmıştır.

Bilişsel Beceriler:

Adlandırma
Bilişsel Esneklik
Görüş Alanı
Farkına Varma
İşitsel Algı
Ketleme
Sözel Olmayan Bellek
Tepki Verme Süresi
Uzaysal Algı
Tahmin
Güncelleme
Görsel Tarama
İşitsel bellek
Kısa Süreli Bellek
Gürüş Alanı
Bağlamsal Bellek
Bölünmüş Dikkat
El-Göz Koordinasyonu
Görsel Algı
Görsel Kısa Süreli Bellek
İşlem Hızı
İşler Bellek
Odaklanmış Dikkat
Planlama

New Courses

Contact Info

1600 Amphitheatre Parkway New York WC1 1BA

Phone: 1.800.458.556 / 1.800.532.2112

Fax: 458 761-9562

Web: ThemeFusion

Recent Posts