Loading...
Anasayfa2019-01-30T10:04:48+00:00

ETKİN ve DOĞRU ÖĞRENMEYİ OKULLARA GETİRİYORUZ

ÖĞRENME AŞAMASINDAKİ YÜRÜTÜCÜ FONKSİYONLAR HER ZAMAN VE HER YAŞTA GELİŞİME AÇIKTIR.

BUNLARI ÖLÇÜMLEYEN VE PATENTLİ KOGNİTİF İŞLEV GELİŞTİRME SİSTEMİ

NOROFİX SCHOOL” TEK TERCİHİNİZ

Eğitim ve Öğretim Sistemine Katkısı Kanıtlanmış

Tüm Öğrencilerin Öğrenme Süreçlerini Geliştirmede ve Tamamen Kişiye Özel

”Tek Sistem”

HER BİREY FARKLIDIR. BAŞARILI VEYA BAŞARISIZ HER BİREYİN MUTLAKA ÇALIŞTIRMADIĞI BİR YÜRÜTÜCÜ FONKSİYONU VARDIR.

”KAPASİTE BU DEYİP GEÇMEYELİM” GERÇEK POTANSİYELLERİNE ULAŞTIRALIM

Neden Norofix School ?

Norofix Bilişsel İşlev Geliştirme Metodu, kişilerin gerçek bilişsel / zihinsel kapasitelerini fark edip kullanmalarına ve arttırmalarına yardımcı olarak, başarılarına engel teşkil eden problemleri çözerek, bilgi kayıplarına yol açan, tam öğrenmeyi engelleyen, dikkat, odaklanma, hatırlama, algılama, hızlı düşünme ile ilgili problemlerin giderilmesini sağlamaktadır.

Böylece kişilerin yaşamının her alanında daha dikkatli olmasını daha hızlı ve kalıcı öğrenmesini sağlayarak daha başarılı bireyler olmasını hedef edinmekteyiz.

+35 YILLIK ARAŞTIRMA SONUCU

DÜNYA STANDARTLARINDA GELİŞİM

Norofix kişinin beyin fonksiyonlarını daha etkin kullanması için yapılandırılmış Kognitif Gelişim sistemidir.

Kişilerin başta dikkat yetileri olmak üzere, öğrenmede güçlük oluşturan hafıza ve muhakeme yetilerinin gelişimlerini sağlar.

 • Ölçümleme – NCogAT Cognitive Assessment Testing

 • Kişiye Özel Uygulama – Kognitif Gelişim Sistemi
 • Raporlama ve Gelişim – Senede 3 değerlendirme ile gelişim raporlama

HEDEF: Her Öğrenciye Ulaşmak

Norofix 5 yaş ve üzeri her kişinin beyin fonksiyonlarını daha etkin kullanması için yapılandırılmış Kognitif Gelişim sistemidir.

Zeka oyunları  / görsel beceri oyunları / bölünmüş dikkat oyunları yeterli gelişme sağlamaz. Çünkü daha çok beynin zevk alma bölgelerini etkilemektedir. Ancak nöropsikoloji istatistiğine göre kabul edilir, anlamlı bir ölçütsel gelişme sağlamaz

Norofix olarak bizler bireysel ve kurumsal olarak kişilerin öğrenme performanslarını hızlandırmaya yarayan nöropsikolojik alt yapı üzerine kurulmuş dikkat, bellek ve muhakeme becerilerini geliştiren materyalli bilişsel gelişim sistemleri(Cognitive Abitity and Aptitude Systems) uygulamaktayız.

Bu sistem dünyaca kabul görmüş ‘Cognitive Rehabilitation’ olarak adlandırılan ve uygulanmakta olan bir sistemin Türkiye eğitim ve öğretim yapısına göre uyarlanmış zihinsel (bilişsel) performansı geliştiren bir metoddur.

Akademik Kazanımlar:

 • Dersi hızlı anlama
 • Daha çok bilgi öğrenme
 • Kalıcı bilgi deposunu arttırma (bellek)
 • Zaman yönetimi
 • Dersi derste öğrenme
 • Kapasitesini arttırma
 • Problem çözme becerilerinin artması
 • Planlama
 • Zihinsel işlem yapma ve yorumlama becerileri
 • Ders çalışma isteksizliğinde azalmalar
 • Akıl yürütme
 • Okuduğunu doğru anlama ve yorumlayabilme
-İletişim becerilerinin artması
-Özgüvenin gelişmesi
-Dürtü kontrol becerilerini sağlaması
-Pratik düşünme ve problem çözme becerilerinin artması,
-Planlama
-Öfke problemlerinin azalması
-Yaratıcılık
-Hayal gücünün gelişmesi
-Öngörü yeteneğinin artması
-Sorumluluk duygusunun kazanılması
-Sabır duygusunun gelişmesi
-İstikrar
-Hazzı öteleme
-Doğru karar verme

MÜFREDATA YETİŞEMİYOR MUSUNUZ?

Yardımcı olabiliriz. Beyin eğitimine olan yaklaşımımız, sürekli dikkat, matematik, hafıza ve okuma becerilerini geliştirerek temel derslerin ötesine geçer..

Yazılarımızı Takip Edin

Okulunuzda Norofix Uygulamak İçin Hemen İletişime Geçin

Kaliteli Eğitim İçin Doğru Yolu Seçin

New Courses

Contact Info

1600 Amphitheatre Parkway New York WC1 1BA

Phone: 1.800.458.556 / 1.800.532.2112

Fax: 458 761-9562

Web: ThemeFusion

Recent Posts